Nowy rok to nowy budżet i kolejna pula inwestycji czekających na realizację. Co w 2019 roku będzie się działo w gminie Chrząstowice? Szczegóły poniżej.

Dochody tegorocznego budżetu ustalono na 32 418 684,88 zł. Wydatki wyniosą natomiast 31 492 284,88 zł.

Inwestycje pochłoną 20% wydatków – 6 242 721,24 zł. Na 2019 rok zaplanowano realizację:

 1. Przebudowy ul. Polnej w Chrząstowicach (920 000 zł);
 2. Budowy ścieżki rowerowej w Suchym Borze prowadzącej do dworca kolejowego oraz dwóch parkingów typu Park&Ride (dla samochodów) i Bike&Ride (dla rowerów) w ramach II etapu projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” (2 206 000 zł);
 3. Rozbudowy istniejącego monitoringu obejmującego teren rekreacyjno-sportowy w Suchym Borze (3 200 zł – wydatek z funduszu sołeckiego);
 4. Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice (1 600 000 zł);
 5. Pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębie i Falmirowice (80 000 zł);
 6. Dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska służącej ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Chrząstowice (40 000 zł);
 7. Dokumentacji projektowej Klubu Senior + w Chrząstowicach (20 000 zł);
 8. Termomodernizacji klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach (800 000 zł);
 9. Zakupu traktorka do koszenia trawy na boisku w Suchym Borze (10 000 zł – wydatek z funduszu sołeckiego);
 10. Drugiego etapu budowy ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego w Niwkach (15 521,24 zł – wydatek z funduszu sołeckiego);
 11. Zakupu z posadowieniem altanki na plac rekreacyjny w Dąbrowicach (12 000 zł – wydatek z funduszu sołeckiego);
 12. Wykonania siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Falmirowicach (16 000 zł – wydatek z funduszu sołeckiego);
 13. Rozwoju sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych gminy Chrząstowice (460 000 zł);
 14. Uzupełnienia sieci miejsc przystankowych w gminie Chrząstowice poprzez zagospodarowanie obszarów zdegradowanych (60 000 zł).

Fot. UG Chrząstowice

Udostępnij:

O Autorze

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies