Nowy rok to nowy budżet i kolejna pula inwestycji czekających na realizację. Co w 2019 roku będzie się działo w gminie Dąbrowa? Szczegóły poniżej.

Dochody tegorocznego budżetu ustalono na 33 064 746,20. Wydatki wyniosą natomiast 34 193 627,85 zł. Deficyt pokryją kredyty zaciągnięte na rynku krajowym.

Inwestycje pochłoną ponad 10% wydatków – 4 226 399,56 zł. Na 2019 rok zaplanowano:

 1. Uzbrojenie terenów budowlanych (80 000 zł);
 2. Dotację dla Województwa Opolskiego na wkład własny do projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice” (190 000 zł);
 3. Przebudowę ul. Sokolnickiej w Dąbrowie na odcinku pomiędzy ul. Lipową a skrzyżowaniem w Sokolnikach – wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem (300 000 zł);
 4. Przebudowę ul. Jagodowej, ul. Malinowej i ul. Poziomkowej w Dąbrowie (455 000 zł);
 5. Budowę ul. Polnej w Niewodnikach (160 000 zł);
 6. Dokumentację projektową budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karczowie na ul. Cmentarnej (25 000 zł);
 7. Zakup nieruchomości gruntowych (15 000 zł);
 8. Termomodernizację dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie (110 000 zł);
 9. Drugi etap rozbudowy remizy OSP w celu utworzenia Centrum Magazynowo-Logistycznego z funkcją sanitarną w Dąbrowie (15 000 zł);
 10. Pierwszy etap budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Naroku (20 000 zł);
 11. Utworzenie żłobka w Żelaznej (1 125 000 zł);
 12. Zakup traktorka-kosiarki z oprzyrządowaniem (10 000 zł);
 13. Ochronę różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych (790 000 zł);
 14. Rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy (50 000 zł);
 15. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Lipowej (50 000 zł);
 16. Adaptację i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach (365 000 zł);
 17. Rewitalizację zabytkowego parku w Skarbiszowie (320 000 zł);
 18. Wykonanie studni przy boisku w Niewodnikach (5 000 zł);
 19. Doposażenie placów zabaw w Chróścinie (7 000 zł);
 20. Drugi etap budowy wiaty w Ciepielowicach (16 000 zł);
 21. Plac zabaw w Dąbrowie (6 354,50 zł);
 22. Plac zabaw przy ul. H. Dąbrowskiego w Dąbrowie (11 700 zł);
 23. Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Karczowie (20 483 zł);
 24. Doposażenie placu zabaw w Lipowej (9 224,08 zł);
 25. Doposażenie placu zabaw w Mechnicach (5 700 zł);
 26. Pierwszy etap budowy pawilonu biesiadnego w Mechnicach (30 000 zł);
 27. Doposażenie placu zabaw w Naroku (10 000 zł);
 28. Doposażenie placu zabaw w Nowej Jamce (9 700 zł);
 29. Doposażenie placu zabaw w Siedliskach (6 000 zł);
 30. Doposażenie placu zabaw w Żelaznej (9 237,98 zł).

Fot. UG Dąbrowa

Udostępnij:

O Autorze

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies