Nowy rok to nowy budżet i kolejna pula inwestycji czekających na realizację. Co w 2019 roku będzie się działo w gminie Murów? Szczegóły poniżej.

Dochody tegorocznego budżetu ustalono na 24 789 648,83 zł. Wydatki wyniosą natomiast 28 216 813,95 zł. Deficyt w kwocie 3 427 165,12 zł zostanie pokryty z wolnych środków oraz pożyczek i kredytów.

Inwestycje pochłoną prawie 30% wydatków – 8 098 320,85 zł. Na 2019 rok zaplanowano realizację:

 1. Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Budkowicach na ul. Grabickiej (800 000 zł);
 2. Opracowania projektu drogi Okoły-Kupilas (20 000 zł);
 3. Remontu Ośrodka Zdrowia w Murowie (25 000 zł);
 4. Zakupu/przejęcia gruntów pod drogi i przepompownie ścieków (10 000 zł);
 5. Zakupu sprzętu multimedialnego na salę obrad Rady Gminy (22 000 zł);
 6. Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Murowie (331 335 zł);
 7. Termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Starych Budkowicach (485 000 zł);
 8. Przebudowy części dworca kolejowego PKP na pomieszczenia GOPS-u (80 000 zł);
 9. Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach (1 113 000 zł);
 10. Realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych (15 000 zł);
 11. Budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK (772 224,34 zł);
 12. Utworzenia Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie (1 784 237,51 zł);
 13. Dokumentacji i modernizacji obiektów sportowych w Murowie (20 000 zł);
 14. Budowy sali gimnastycznej w Zagwiździu (2 620 524 zł).

 

Udostępnij:

O Autorze

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies