Przeglądasz: Gospodarka

Prace drogowe w Dobrzeniu Małym
/

W Dobrzeniu Małym prowadzone są remonty dróg. Zrywana jest stara nawierzchnia asfaltu i zastępowana nową. Wprowadzona została tymczasowa zmiana organizacji ruchu polegająca na ruchu wahadłowym.…

Pozytywne zmiany w Niemodlinie
/

Zakończyły się prace związane z oświetleniem placu zabaw, muralu, terenu rekreacyjnego i parkingu przy ul. Reja w Niemodlinie. W najbliższym czasie doświetlony teren zostanie objęty…

Zabytkowa remiza OSP do remontu
/

Trwa remont budynku byłej remizy strażackiej w Dąbrowie. Wymieniona zostanie więźba dachowa i pokrycie dachowe. Naprawiona będzie również wieża. Koszt inwestycji to 39 tys. zł.…

Konkurs „Kierunek FIO”
/

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”, na podstawie…

Tak zmieni się plac po dawnym dworcu PKS
/

Projekty zagospodarowania przestrzeni po dawnym dworcu PKS przedstawił na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Opola. Na sierpniowej radzie miasta projekt zostanie przedłożony radnym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z…

1 2 3 4 5 22