Pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji odbyło się w dniu 22 stycznia 2019 r. Rada stanowi grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych na rzecz organu administracji przy którym działa, w tym przypadku Marszałka Województwa Opolskiego.

Rady Działalności Pożytku Publicznego o zasięgu krajowym, wojewódzkim powiatowym i gminnym funkcjonują na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Do zadań Rady należy w szczególności: wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych czy wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku.

Organ zajmuje się również udzielaniem pomocy i wyrażaniem opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami pożytku publicznego a administracją publiczną. Rada może także opiniować strategię rozwoju województwa w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego. W skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego wchodzą: przedstawiciele Marszałka Województwa Opolskiego, Sejmiku Województwa Opolskiego, Wojewody oraz reprezentanci III sektora.

RDPPWO składa się z 9 przedstawicieli III sektora, 5 przedstawicieli Marszałka, 3 przedstawicieli Sejmiku, 1 przedstawiciela wojewody. RDPPWO powstała na wniosek 50 organizacji, Zarządzeniem Marszałka nr 151/2011 z dnia 29 września 2011 r. jako organ doradczy Zarządu Województwa Opolskiego. Spotkania rady odbywają się raz w miesiącu a podmiotem koordynującym jest Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO.

Przewodniczącą RDPPWO IV kadencji wybrano Marię Magdalenę Pobóg-Lenartowicz – przedstawicielkę Marszałka, lokalną liderkę społeczną, zastępcę komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP. Wiceprzewodniczącą została Alicja Gawinek- przedstawicielka III sektora, natomiast na sekretarza została wybrana Amelia Gąsiorowska, również przedstawicielka organizacji pozarządowych. Reprezentantami Marszałka Województwa w Radzie są również – Wicemarszałek Zbigniew Kubalańca oraz Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO – Barbara Kamińska (inicjatorka realizacji idei RDPP w województwie opolskim).

fot. mat. RDPPWO

Udostępnij:

O Autorze

Redaktor, dziennikarz, fotoreporter.

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies