Liczne sprawozdania, dotacje celowe, zapytania oraz wolne wnioski zdominowały kwietniową sesję. Proszono o ponowną interwencję w sprawie przebudowy skrzyżowania w Popielowie. Złożono pismo w sprawie odłączenia się Domu Kultury w Karłowicach od SCKTiR.

Przybywa cudzoziemców, a ubywa lokalnej społeczności

Wójt Duszyński poinformował, że od 22 marca urodziło się tylko czworo dzieci, natomiast kilkunastu ludzi zmarło. Legalnie przebywających cudzoziemców (z Niemiec, Słowacji, Ukrainy i Rosji) przybyło, bowiem jest ich o sześć więcej w porównaniu z ubiegłym miesiącem (52 osoby).

Zaplanowano budowę nowego boksu w OSP Stare Siołkowice. Zamontowane zostaną również nowe lampy na terenie gminy. W miesiącu międzysesyjnym wyłapano pięć bezpańskich psów, które oddano do schroniska. Koszt jednego złapania wynosi 2500 zł. Planowany jest remont budynku świetlicy w Stobrawie.  Budowana będzie ścieżka rowerowa do Lewina Brzeskiego. Duszyński uczestniczył także w akcji nasadzeń drzew zorganizowanej przez portal w gminie Popielów.

Gminne placówki przedstawiły sprawozdania roczne

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Barbara Piekarek, kierowniczka instytucji, przedstawiła w precyzyjnych liczbach dane z ubiegłego roku. Z programu 500+ skorzystało 759 dzieci. Z pomocy ogólnej skorzystały 463 osoby. Wydano 23 tony żywności. W placówce prowadzony jest punkt konsultacji z psychologiem.

  • Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji

W 2017 roku przeprowadzono kilka prac technicznych: odmalowanie sali widowiskowej, naprawa pieca i montaż stojaków rowerowych. Placówka uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne, z których zorganizowano siedem inicjatyw. Poza nimi zorganizowane zostały tradycyjne wydarzenia, np. wodzenie kozła czy Turniej Win i Nalewek. W SCKTiR działają: cztery zespoły folklorystyczno-śpiewnicze, zespół taneczny Euforia, grupy Ekspresja i Wiolinki, orkiestra dęta i Popielowskie Wandrusie. Odbywają się zajęcia kreatywno-hobbystyczne. Prowadzony jest klub Senior Caffe w Popielowie i Starych Siołkowicach, który rozpoczął również działalność w Karłowicach.

  • Gminna Biblioteka Publiczna

Sprawozdanie roczne zaprezentowała dyrektorka, Monika Macioszek. W minionym roku zakupiono książki za kwotę 20 318 zł. Przeprowadzono dwie inwentaryzacje (w Stobrawie i Siołkowicach). Organizowane były liczne spotkania autorskie, m.in. z Walterem Pyką czy Barbarą Kosmowską. W bibliotece odbywały się zajęcia czytelnicze, Narodowe Czytanie oraz nocowanie. Przeprowadzono coroczny test gwarowy. Filia w Starych Siołkowicach uplasowała się na dwunastej lokacie w województwie.

Większość radnych ponownie jednomyślna

Podczas sesji uchwalono udzielenie dotacji celowej dla SCKTiR na zadanie „Przebudowa budynku świetlicy w Kaniowie”. Durgą dotację przekazano na budowę ekspozycji rybackiej wraz z zapleczem sanitarnym na budowanym ośrodku wodnym w Nowych Siołkowicach. Z trzeciej dotacji zbudowana zostanie na tym obiekcie zjeżdżalnia.

Środki finansowe w wysokości 2950 zł przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, która zakupi dla Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim alkometr (analizator wydechu).

Budowany akwen wypoczynkowy w Nowych Siołkowicach wpisano do wykazu kąpielisk na rok 2018. Sezon ruszy 30 czerwca, a zakończy się 2 września.

Czarne chmury nad obeliskiem w Starych Siołkowicach. Drogi wciąż są ważnym tematem

Tadeusz Negrycz-Berezowski ponownie wnioskował o usunięcie drzew na rzece Stobrawa na wjeździe do Karłowic. O oczyszczenie rowu w Stobrawie prosił Władysław Budas. Przy większych opadach woda zalewa okoliczne tereny. 

Sołtys Popielowa, Gerard Krank, zauważył, że wojewódzka droga Brzeska wymaga oczyszczenia. Znajduje się na niej sporo piasku po zimie oraz gałęzi z rosnących w skrajni drzew. Jolanta Bernacka, sołtyska Karłowic, w imieniu rady sołeckiej złożyła na ręce przewodniczącego rady gminy pismo dotyczące odłączenia się Domu Kultury od Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji. Chce we własnym zakresie promować swoje sołectwo i organizować liczniejsze wydarzenia.

Krystyna Glatki-Mika zaproponowała, aby ponownie rozpocząć starania przebudowy skrzyżowania przy stacji benzynowej w Popielowie. Regularnie dochodzi tam do kolizji oraz wypadków. Sensownym rozwiązaniem byłoby wybudowanie ronda.

Burzliwa dyskusja wywiązała się wokół kamienia znajdującego się w centrum Siołkowic. Zgodnie z ustawą dekomunizacyjną usunięta została tablica poświęcona żołnierzom radzieckim, którzy polegli w drugiej wojnie światowej. Instytut Pamięci Narodowej wydał polecenie, że kamień także ma zostać usunięty i nie może zostać wykorzystany do żadnej innej funkcji. Dyskutowano nad sensem usuwania obelisku i jego alternatywą. Uznano, że wpisał on się już w krajobraz wsi, dlatego zostanie oczyszczony, a na nim najprawdopodobniej zawiśnie tablica z napisem przypominającym, że Stare Siołkowice w 2010 r. otrzymały tytuł najpiękniejszej wsi.

Wkrótce zostanie zwołana nadzwyczajna sesja rady gminy w celu przegłosowania studium.

Fot. Marcin Luszczyk

Udostępnij:

O Autorze

Redaktor, dziennikarz, fotoreporter.

Wyłączono komentarze