Fundusz sołecki i „drakońskie podwyżki ścieków” były tematem zebrania sołeckiego w Dobrzeniu Wielkim. 

Zaproponowane przed radę sołecką kierunki wydania pieniędzy na inwestycje zostały w całości zaakceptowane. Dodatkowo padały inne propozycje, np. na zakup stojaka na rowery obok przystanku w Dobrzeniu Wielkim. Członkowie rady sołeckiej zaproponowali również kupno altany nad kąpieliskiem „Balaton”. Pomysł wzbudził pewne wątpliwości, jednak po głosowaniu został przyjęty. Pojawił się również wniosek o zastosowanie progów zwalniających na terenie niektórych dróg w gminie, m.in. przy wale nad Odrą.

Fundusz sołecki wynosi 50 862,70 zł i został rozdysponowany na:

– budowę altany na kąpielisku „Balatonie” (20 tys. zł);
– stroje dla strażaków (2 162, 70 tys. zł);
– imprezy: „Magia Cyrku”, „Mikołaj integracyjny”, bieg „Od jeziora do jeziora” (12 tys. zł.), „Festyn Parafialny” (2 200 tys. zł);
– stojaki na rowery (2 tys. zł);
– festyn „Odra Ślum” (5 tys. zł);
– imprezę „Dobrzeński Festyn Pokoleniowy”, TOR Dobrzeń Wielki (7,5 tys. zł).

Zebrani pytali, między innymi, czy w najbliższym roku będzie wykonane ocieplenie Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy.

Największe zainteresowanie wzbudził temat działalności Roberta Kowola prowadzącego fanpage na Facebooku oraz rozdawanych przez niego ulotek, w których Informował o „drakońskich podwyżkach” opłat za ścieki. Informacje te, jak stwierdził wójt, są nieprawdziwe. Wskazał miejsce, w którym można sprawdzić koszty zarządu – jest nim strona internetowa PROWOD Sp. z o. o.

Henryk Wróbel, wójt gminy Dobrzeń Wielki, przedstawił koszty z proponowaną stawką oraz sytuację, która zmusiła gminę do wybudowania nowej oczyszczalni. Wcześniejsza nie nadawała się do przebudowy, ponieważ nie spełniała wymagań ekologicznych, a na urząd gminy były nakładane kary, które musiałyby być pokryte przez wszystkich mieszkańców w momencie braku rozbudowy. Nowa oczyszczalnia ścieków ma bardzo wysoki poziom, co wiąże się z dużym poborem energii, z zagospodarowaniem pięciokrotnie większej ilości osadów i stworzenia trzyzmianowej brygady do obsługi oczyszczalni.

Dodatkowo poinformował mieszkańców Dobrzenia Wielkiego, że stawki za odbiór ścieków nie ustala rada gminy. Od maja 2018 roku odpowiedzialna jest za nią nowa jednostka: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W przedstawionych kosztach ujęty jest podatek od nieruchomości, zwiększony pobór energii elektrycznej, spłata kredytu, amortyzacja urządzeń i serwisowanie przez 5 lat zgodnie z warunkami funduszy unijnych. Zatwierdzona stawka przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie może być zwiększona przez następne trzy lata – jednak przy decyzji Rady Gminy i zwolnieniu z opłat podatku od nieruchomości stawka może być obniżona.

Dokładne analizy i koszty stawek za odbiór ścieków będą możliwe po pewnym okresie eksploatacji. Wójt przedstawił możliwość zastosowania urządzeń fotowoltaicznych mogących obniżyć koszt energii elektrycznej. Kolejnym działaniem, które analizuje, jest budowa biogazowni, która wykorzystywałaby osady z oczyszczalni ścieków i odpady zielone z całej gminy.

Poruszono również temat kosztów zarządu i rad nadzorczych w firmie PROWOD Sp. z o. o. Wójt odpowiedział, że z roku na rok są one coraz niższe i dla porównania przedstawił koszty z podanych lat: w 2016 roku koszty były na poziomie ok. 350 tys. zł., w roku 2017 na poziome 214 tys. i w roku 2018 planowane są koszty poniżej 200 tys. Kwota ta jest płacona przez pięć gmin, dla których wykonuje usługi spółka PROWOD Sp. z o. o.

Wójt mówił o poszukiwaniu przez spółkę dodatkowych klientów w odbiorze ścieków i sprzedaży wody. Poinformował o prowadzonych z Gminą Pokój rozmowach o obsłudze miejscowości Ładza.
Aktualnie PROWOD Sp. z o. o. sprzedał 1 mln m³ wody i odebrał około 600 tys. m³ ścieków rocznie.

W odpowiedzi na informacje o poczuciu zagrożenia, wójt wspomniał o służbach ponadnormatywnych policji. Będą one dostępne dla wszystkich i mają gwarantować poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Na spotkaniu byli obecni: Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Henryk Wróbel, Sołtys Bernard Żmuda oraz Rada Sołecka.

Udostępnij:

O Autorze

fotoreporter

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies