Program ma pomóc młodym ludziom, poniżej 35. roku życia, poszukiwanym na lokalnym rynku pracy specjalistom, w uzyskaniu funkcjonalnego mieszkania na korzystnych warunkach najmu w cenach niższych od wolnorynkowych, dostosowanych do ich możliwości finansowych oraz zapewnić mieszkania poszukiwanym specjalistom niezbędnym dla funkcjonowania miasta, uczelni i opolskich przedsiębiorstw.

Program realizowany będzie przez Opolski TBS we współpracy i z inicjatywy Miasta Opole pod patronatem Prezydenta Miasta oraz opolskim środowiskiem nauki i biznesu. Podstawę współpracy stanowić będą relacje pomiędzy partnerami programu oraz oczekiwany profil wykształcenia i zatrudnienia beneficjentów programu.

Na cele programu przygotowano ponad 35 nowoczesnych mieszkań o powierzchniach 40–60 m² na terenie nowo wybudowanego osiedla przy ulicy Kaliskiej w Opolu.

Program „Mieszkanie dla Specjalisty” realizuje cel zapewnienia mieszkań dla młodych ludzi i specjalistów o kwalifikacjach wymaganych do świadczenia pracy w branżach uznanych przez miasto za kluczowe dla jego rozwoju. Stworzy alternatywną, tańszą wobec rynku najmu komercyjnego, formę zamieszkania, ograniczy migrację absolwentów opolskich uczelni i niezbędnych fachowców do ośrodków proponujących zbliżone do opolskich warunki zatrudnienia, stanowić będzie zachętę do przyjazdu do Opola młodych ludzi, co zwiększy potencjał wykwalifikowanej kadry dla opolskich przedsiębiorstw i ośrodków R&D.

Adresatem Programu jest osoba, która między innymi: ukończyła studia pierwszego lub wyższego stopnia, może pochwalić się osiągnięciami branżowymi; jest zatrudniona lub posiada ofertę zatrudnienia przez przedsiębiorcę lub inny ośrodek na terenie Opola w zawodzie opisanym w regulaminie w branżach uznanych przez miasto za kluczowe dla jego rozwoju.

Adresatem Programu może być również osoba prawna – pracodawca mający interes w uzyskaniu lokalu mieszkalnego przez wskazaną osobę fizyczną spełniającą warunki programu.

Możliwości zawarcia umowy określa liczba zdobytych punktów regulaminowych za wskazane kryteria i osiągnięcia. Wnioski weryfikowane będą przez komisję oceniającą złożoną z przedstawicieli różnych jednostek miasta i nauki.

Informacja o wymogach regulaminowych oraz terminach składania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego będzie dostępna na stronie internetowej Opolskiego TBS: www.otbs.opole.pl

Inf. Biuro prasowe UM w Opolu

Udostępnij:

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

Wyłączono komentarze