Program ma pomóc młodym ludziom, poniżej 35. roku życia, poszukiwanym na lokalnym rynku pracy specjalistom, w uzyskaniu funkcjonalnego mieszkania na korzystnych warunkach najmu w cenach niższych od wolnorynkowych, dostosowanych do ich możliwości finansowych oraz zapewnić mieszkania poszukiwanym specjalistom niezbędnym dla funkcjonowania miasta, uczelni i opolskich przedsiębiorstw.

Program realizowany będzie przez Opolski TBS we współpracy i z inicjatywy Miasta Opole pod patronatem Prezydenta Miasta oraz opolskim środowiskiem nauki i biznesu. Podstawę współpracy stanowić będą relacje pomiędzy partnerami programu oraz oczekiwany profil wykształcenia i zatrudnienia beneficjentów programu.

Na cele programu przygotowano ponad 35 nowoczesnych mieszkań o powierzchniach 40–60 m² na terenie nowo wybudowanego osiedla przy ulicy Kaliskiej w Opolu.

Program „Mieszkanie dla Specjalisty” realizuje cel zapewnienia mieszkań dla młodych ludzi i specjalistów o kwalifikacjach wymaganych do świadczenia pracy w branżach uznanych przez miasto za kluczowe dla jego rozwoju. Stworzy alternatywną, tańszą wobec rynku najmu komercyjnego, formę zamieszkania, ograniczy migrację absolwentów opolskich uczelni i niezbędnych fachowców do ośrodków proponujących zbliżone do opolskich warunki zatrudnienia, stanowić będzie zachętę do przyjazdu do Opola młodych ludzi, co zwiększy potencjał wykwalifikowanej kadry dla opolskich przedsiębiorstw i ośrodków R&D.

Adresatem Programu jest osoba, która między innymi: ukończyła studia pierwszego lub wyższego stopnia, może pochwalić się osiągnięciami branżowymi; jest zatrudniona lub posiada ofertę zatrudnienia przez przedsiębiorcę lub inny ośrodek na terenie Opola w zawodzie opisanym w regulaminie w branżach uznanych przez miasto za kluczowe dla jego rozwoju.

Adresatem Programu może być również osoba prawna – pracodawca mający interes w uzyskaniu lokalu mieszkalnego przez wskazaną osobę fizyczną spełniającą warunki programu.

Możliwości zawarcia umowy określa liczba zdobytych punktów regulaminowych za wskazane kryteria i osiągnięcia. Wnioski weryfikowane będą przez komisję oceniającą złożoną z przedstawicieli różnych jednostek miasta i nauki.

Informacja o wymogach regulaminowych oraz terminach składania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego będzie dostępna na stronie internetowej Opolskiego TBS: www.otbs.opole.pl

Inf. Biuro prasowe UM w Opolu

Udostępnij:

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies