REGULAMIN

XXXIII  OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI 

„O PUCHAR WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE”

29.04.2018, DĘBIE

 1. CEL WYŚCIGU
  • popularyzacja kolarstwa na terenie Gminy Chrząstowice i Województwa Opolskiego;
  • promocja Gminy Chrząstowice;
  • promocja Województwa Opolskiego.
 2. ORGANIZATOR

Gmina Chrząstowice

ul. Dworcowa 38

46-053 Chrząstowice

tel. 077/4219613, tel. fax. 077/4219666

e-mail: ziemiaopolska@interia.pl

Dyrektor wyścigu: Marian Staniszewski, tel. 603 126 160

 1. WSPÓŁORGANIZATORZY
  • LKS „Ziemia Opolska” w Opolu,
  • WZ LZS Opole,
  • Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego.
 2. TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU
  • Wyścig odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2018 r. w m. Dębie (Gmina Chrząstowice).
  • Biuro wyścigu mieścić się będzie w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębiu, ul. Wiejska 18, w godz. 8.30–10.30. 
  • Start pierwszej kategorii godz. 11:00.
  • Trasa wyścigu: Dębie (start i meta), Dąbrowie, Daniec, Dębiska Kuźnia, Dębiec.
  • Długość okrążenia: 13,5 km
 3. UCZESTNICTWO
  • prawo startu mają zawodnicy posiadający ważną kartę zdrowia i licencję na 2018 rok.
  • zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach tzw. „twardych”.
 4. KATEGORIE I KLASA WYŚCIGU
  • ELITA – U-23          kat.1.12, 1.13      – dystans                121,5 km (9×13,5 km)
  • JUNIOR                  kat 1.14               – dystans                     81 km (6×13,5 km)
  • JUNIOR MŁ.          kat 1.17               – dystans                     54 km (4×13,5 km)
  • MŁODZIK                                          – dystans                     27 km (2×13,5 km)
  • VIP + młodzież szkolna z terenu gminy Chrząstowice

Wyścig punktowany do Challange’u PZKol.

Zgłoszenia elektronicznie w terminie zgodnym z przepisami sportowymi PZKol na adres: ziemiaopolska@interia.pl

 1. NEUTRALNA POMOC TECHNICZNA

Organizator nie zapewnia neutralnej pomocy technicznej.

 1. NAGRODY I ZASADY FINANSOWANIA
  • koszty organizacyjne pokrywa organizator.
  • koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane kluby.
  • startowe zgodnie z przepisami PZKol na rok 2018.
  • zawodnicy w kat. ELITA / U-23 otrzymają nagrody pieniężne zgodne z przepisami PZKol. Ich wysokość podana zostanie na odprawie technicznej.
  • zawodnicy w pozostałych kat. otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe za miejsca 1–5.
 • przewiduje się nagrody Starosty Opolskiego dla najlepszego zawodnika Powiatu Opolskiego i klubu Powiatu Opolskiego.
 1. ZASADY PUNKTACJI DO PUCHARU DRUŻYNOWEGO
  • W kat. młodzik, jun. mł., junior za miejsce I – 10 pkt., II – 9 pkt., III – 8 pkt., IV – 7 pkt., V – 6 pkt., VI – 5 pkt., VII – 4 pkt., VIII – 3 pkt., IX – 2 pkt., X – 1 pkt.
  • w przypadku równej ilości zdobytych punktów przez kluby, decyduje lepsze miejsce zdobyte w kat. junior
 2. KONTROLA ANTYDOPINGOWA
  • Kontrola antydopingowa zgodnie z przepisami PZKol w Biurze Zawodów
 3. CEREMONIA DEKORACJI
  • Ceremonia dekoracji zgodnie z przepisami PZKol
 4. KARY
  • W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol
 5. ZASADY ZABEZPIECZENIA

Wyścig zostanie rozegrany przy ograniczonym ruchu drogowym. Ruch poprzeczny i przeciwny będzie zamykany na czas przejazdu czołówki i peletonu, zawodnicy poza tymi grupami muszą jechać prawą stroną drogi zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

 1. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
  • Sędziego Głównego wyznaczy Kolegium Sędziów PZKol.
  • Komisarzy wyznaczy Kolegium Sędziów PZKol i Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Kolarskiego
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Wyścigi rozegrane zostaną wg obowiązujących przepisów PZKol.
  • Trasa wyścigu będzie podana w osobnym informatorze.
  • Za wypadki na trasie z  winy zawodnika i zagubiony sprzęt organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  • Zawodników i osoby towarzyszące obowiązują przepisy ruchu drogowego.
  • W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Dyrektorem Wyścigu.
  • Porządek i zasady poruszania się będą omówione na odprawie technicznej.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie zawodów
  • Zawodnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC przez macierzyste kluby
  • Wyniki zostaną umieszczone na stornie www.pzkol.pl
  • Odpowiedzialny za organizację wyścigu jest :
   • Marian Staniszewski –  tel. 0603126160

–     Barbara Gawrecka – nr tel. 77/4219613

 1. NAJBLIŻSZY SZPITAL
  • Wojewódzkie Centrum Medyczne ul. Witosa 26 w Opolu, tel. 077/4520744

PROGRAM ZAWODÓW (29.04.18)

8.30–10.30                          –                                         przyjmowanie ekip w biurze zawodów

10.30                                     –                                         odprawa techniczna

11.00                                     –                                         start kat. junior mł.

11.05                                     –                                         start kat. młodzik

11:06                                     –                                          start kat. młodzież szkolna

12:30                                     –                                         start kat. Elita / U-23

12:35                                     –                                         start kat. Junior

12:38                                     –                                         start kat. VIP

16:00                                     –                                        ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Udostępnij:

O Autorze

Wyłączono komentarze