Najpierw garnek z monetami z XVII wieku, a teraz studnia z tego samego okresu. Czerpać wody ze studni jeszcze nie wolno, ale badacze mają sprawdzić czy ma jakieś cudowne właściwości.

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła przyznał, że instytucje kultury korzystają z możliwości Regionalnego Programu Operacyjnego. Właśnie dzięki pieniądzom z tego źródła było możliwe przywrócenie tego miejsca zwiedzającym.  – Jak dyrektorzy widzą szansę na rozwój swoich instytucji z tych pieniędzy, to my z chęcią je rezerwujemy w budżecie. Lepsze wykorzystanie tego potencjału finansowego jest wtedy, gdy instytucje chcą ze sobą współpracować – podkreślił marszałek. Za przykład podał m.in. współpracę Teatru im. Jana Kochanowskiego z Muzeum Śląska Opolskiego czy opolskim skansenem i Filharmonią Opolską. – Tutaj musi być wzajemne przenikanie się. Oferta musi polegać na tym, że napotykamy atrakcje, przemieszczając się po tych wszystkich miejscach. Wicemarszałek Zbigniew Kubalańca zapowiedział wprowadzenie jednego biletu dla wszystkich wojewódzkich instytucji kultury. – Sama studnia jest natomiast dużą atrakcją. Wokół tego miejsca będziemy poszerzać naszą propozycję – dodał.

Tę doskonale zachowaną studnię czerpalną zbudowaną w XVII wieku odkryto podczas robót budowlanych już w marcu 1966 roku. Jej górną krawędź odsłonięto na głębokości 2,10 m od poziomu ulicy, pod posadzką remontowanego budynku. Cembrowina, w górnej i środkowej części została wykonana z ciosanych kamieni granitowych, w dolnej zaś z sosnowych desek.
Dno studni zostało wykute w skale marglowej. Całkowita głębokość studni wynosi 8,80 m, a jej średnica od 1,40 m do 0,97 m. W 1966 roku poziom lustra wody znajdował się na głębokości 3,65 m poniżej górnej krawędzi cembrowiny. Woda we wnętrzu studni była, czysta, a jedynie w drewnianym szalunku odkryto kilka fragmentów naczyń nowożytnych. Drewniana partia cembrowiny -została wzniesiona w konstrukcji
słupowo—ramowej, czyli składa się z czterech pionowo wbitych słupów, o które opierają się ułożone poziomo deski, w narożach połączone na styk. Pomiędzy słupami zostały umieszczone poprzeczne rozpórki, powstrzymujące je przed zawaleniem się pod naporem ścian wykopu.
Po 1966 roku, studnia była dość długo używana jako miejsce składowania żużla piecowego. Ponownie została „odkryta” i oczyszczona w 2012 roku.

W lutym 1966 roku, przy jednej ze ścian tej samej kamienicy został odkryty skarb srebrnych monet. Ich właściciel ukrył je w glinianym naczyniu po połowie XVII wieku. Wg robotników, którzy o odkryciu poinformowali pracowników Muzeum Śląska Opolskiego, skarb miał liczyć 130 monet, jednak do zbiorów muzeum ostatecznie trafiło 111 z nich.

Zazwyczaj, już na etapie lokacji miasta planowano rozmieszczenie studni. Przewidywano ich usytuowanie w planie zagospodarowania przestrzennego poszczególnych działek miejskich. Obok studni prywatnych, przy głównych ulicach oraz w rynku budowano studnie publiczne. Studnie czerpalne, obok naturalnych zbiorników wodnych były podstawowym źródłem wody do czasu zbudowania w mieście wodociągu; często funkcjonowały do XIX-XX wieku. Studnie publiczne wyposażano w pompy ręczne i mechaniczne. Już w późnym średniowieczu, w niektórych miastach śląskich studnie publiczne zasilano wodą z rurociągu. Do ich budowy używano głównie drewna dębowego. Wraz z rozwojem przestrzennym i wzrostem liczby mieszkańców miasta zaczęły inwestować w budowę wodociągów. Pierwsze wodociągi miejskie na terenie Polski powstały już w XIII – XIV wieku. Rury wodociągowe – drewniane lub ceramiczne kładziono przeważnie na głębokości 1,5-1,8 m, a ich długość wahała się od 1 do kilku metrów.

Odryte studnie w Opolu:

  1. Plac Sebastiana. W płd. zach. narożu placu, w dniu 1.07.1934 roku odkryło i przebadano studnię.
  2. Książąt Opolskich2-4. W latach 1955-1956, na głębokości 3,46 m odslonięto pozostałości dolnej partii drewnianej piwnicy z X1V-XV w. ora zczęść studni o wymiarach 1,50 x 1,70 m z drewnianą cembrowiną i 4 słupami w narożach, które wzmacniały całą konstrukcję. Z jej zasypiska wyeksplorowano fragmenty naczyń glinianych z XIV-XV w.
  3. Krawiecka 13. W marcu 1966 roku, robotnicy zatrudnieni przy pracach ziemnych związanych z remontem budynku poinformowali pracowników Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu o odkryciu dobrze zachowanej studni.
  4. Minorytów na wysokości nr 4 (obecnie Biblioteka Miejska). W1978 roku odsłonięto górną krawędź’ cembrowiny studni o średnicy 1,5 m, którą wyłożono jednym wieńcem granitowych płytek o grubości 12 cm. Poniżej, do głębokości 0,80 m. obudowa została wykonana z cegieł łączonych zaprawą wapienną, a poniżej do głębokości 3,3 m z dużych otoczaków. Na tym poziomie średnica studni wynosiła 1 m, a ścianki zostały wyłożone drobnymi kamieniami aż do dna, czyli do głębokości 10 m. Studnia została wydrążona w skale wapiennej, prawdopodobnie w średniowieczu. Wyższe partie obudowy pochodzą prawdopodobnie z czasów nowożytnych.
  5. Plac Wolności 3. W 1999 roku,w wykopie pod budynek Banku Przemysłowo-Handlowego, na głębokości 3,65 m. od współczesnego poziomu użytkowego odkryto pozostałości studni czerpalnej z XVI w. zbudowanej na planie czworoboku. Ściany studni zostały obudowane sosnowymi dranicami, które łączyły się na styk po zewnętrznej stronie – wbitych w narożach, ociosanych słupów. Całość konstrukcji stabilizowały poziomo ułożone deski -rozpórki z prostokątnymi zaciosami na końcach, umożliwiającymi oparcie ich na slupach. Z zasypiska studni wyeksplorowano fragmenty naczyń glinianych i szklanych, kości zwierzęce, kawałki cegieł „palcówek”, kawałki zbutwiałego drewna oraz nieliczne, silnie skorodowane, amorficzne przedmioty żelazne.
  6. Szpitalna, na wysokości budynku Katedralna 5. W 2007 roku podczas robót ziemnych związanych z budową kolektora ściekowego uchwycono relikty drewnianej studni czerpalnej, która została zbudowana z poziomo ułożonych dranic łączonych w narożach na zrąb. Konstrukcja została dodatkowo wzmocniona w narożach 4 pionowymi palami. W rzucie miała kształt- zbliżony do kwadratu o wymiarach wewnętrznych 1,35 x 1,4 m.

Fot. melonik

Udostępnij:

O Autorze

Redaktor, dziennikarz, fotoreporter.

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies