Za nami ostatnia, 49. sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2014–2018. Sesja miała charakter nadzwyczajny nie tylko ze względu na tryb jej zwołania, ale także zaproszonych gości: na salę Urzędu Gminy po dwóch latach powrócili dawni radni z miejscowości przyłączonych do Opola.

Program sesji był krótki i jej właściwa część zakończyła się po 30 minutach. W dalszej kolejności przewodniczący rady, Klemens Weber, dokonał podsumowania upływającej kadencji.

Tematem dominującym ostatnich czterech lat było, jak wyraził się przewodniczący, „ograbienie gminy” i wzięcie jej „zasobów ludzkich”. Weber zapowiedział przekazanie wszystkich dokumentów z tej sprawy nowej radzie gminy, a także przedstawił skutki utraty pięciu miejscowości na rzecz Opola.

Gmina Dobrzeń Wielki straciła pięć tysięcy mieszkańców, a z tytułu samego podatku od nieruchomości 25 mln zł z ówczesnego budżetu. Władze gminy nie były w stanie przygotować budżetu na 2017 rok i musiała to za nie zrobić Regionalna Izba Obrachunkowa. Budżet na rok 2018 r. przygotował już wójt wraz z radą.

Wraz z dniem 1 stycznia 2017 r. zmniejszyła się liczba radnych z 15 do 10. To wymusiło również zmiany w statucie, gdyż trzeba było zmienić liczbę komisji działających przy Radzie Gminy.

Pomimo wiedzy o przejęciu terenów gminy, w przyłączanych miejscowościach doszło do pewnych inwestycji w latach 2015–2016. Dotyczyły one szkoły w Czarnowąsach i sieci cieplnej.

W ciągu ostatnich czterech lat niektóre z inwestycji zapisanych w budżecie gminy nie zostały zrealizowane. Była to przebudowa sali kuchennej w Chróścicach, remont Gminnego Ośrodka Kultury czy rozbudowa sieci cieplnej w Dobrzeniu Małym. Przewodniczący wyraził nadzieję, że przyszli radni i wójt nie zapomną o tych kwestiach.

Weber zasugerował wagę tematu uzyskania praw miejskich dla Dobrzenia Wielkiego. Miałoby to chronić pozostałą część gminy przed ewentualnym wchłonięciem do Opola w przyszłości. Zwrócił także uwagę na to, jak istotne jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Chróścicach oraz na intensyfikację pracy nad pozyskiwaniem środków zewnętrznych na inwestycje drogowe czy konserwację zabytków.

W podsumowaniu pojawiła się również sprawa składania do kapituły wniosków o honorowe obywatelstwa dla mieszkańców, gdyż „obecne grono się starzeje”.

Na ostatniej sesji nie mogło zabraknąć również podziękowań i gratulacji. „Gratulujemy wójtowi wygranej i nie zazdrościmy pracy” – tymi słowami przewodniczący zwrócił się do obecnego na sali wójta elekta i byłego radnego Borek, Piotra Szlapy. Nowej ekipie życzył, „by następne lata w samorządzie były spokojne, efektywne i racjonalne”.

Dyplomy z podziękowaniami dostali radni, którzy 1 stycznia 2017 r. zostali radnymi Opola: Renata Wilk, Marek Kinder, Piotr Szlapa i Engelbert Słowik. Na sali nieobecny był Jan Chmiel, były radny Świerkli. W imieniu radnych włączonych do Opola Piotr Szlapa podziękował przewodniczącemu i wójtowi za współpracę. Specjalne podziękowania przekazano wójtowi oraz sołtysom, z kolei sołtysi nie pozostali dłużni wójtowi.

W mijającej kadencji odbyły się 123 posiedzenia komisji i przyjęto 397 uchwał. Frekwencja radnych była bardzo wysoka – wyniosła ponad 90%.

Udostępnij:

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies