Swoją piątą rocznicę świętuje Aglomeracja Opolska. Chwalono się zrealizowanymi projektami związanymi z ochroną środowiska, transportem czy edukacją. Na oficjalnym jubileuszu byli obecni m.in.: członkowie stowarzyszenia, starostowie, wójtowie, przedstawiciele uczelni wyższych.

Stowarzyszenie powstało 16 października 2013 roku. Tę historyczną dla województwa opolskiego decyzję podjęło 20 gmin. Tuż po nich dołączyły Tułowice. Stowarzyszenie powołano po to, by samorządy mogły współpracować ponad podziałami w ramach jednego organizmu. Wspólne działanie gmin zaczęło się już wcześniej i przybierało mniej oficjalną formę. Do dziś najważniejsze elementy wspólnego działania odzwierciedlają treść Porozumienia, które podpisano już w 2012 r.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, stowarzyszenie dysponuje kwotą 71,8 mln euro. Działa również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020. Podpisało 40 umów, których wartość wynosi 292,5 mln. Wszystko po to, by rozwijać potencjał społeczno-gospodarczy i kulturowy regionu.

– W te pięć lat jako Aglomeracja Opolska zrealizowaliśmy bardzo ambitny program, jednocześnie te lata to dla nas ścieżka wzajemnego docierania się, kreowania współpracy oraz zbierania doświadczeń, które myślę, że będą mogły zaowocować na kolejne lata. Aglomeracja Opolska to bardzo duża organizacja, jedna z największych województwie – podkreśla Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola.

Główne wydatki Aglomeracji Opolskiej skupiają się wokół infrastruktury transportowej, edukacji przedszkolnej oraz dziedzictwa kulturowego. Realizuje ona także działalność promocyjną i informacyjną czy bezpłatne szkolenia dla pracowników.

Jesteśmy stowarzyszeniem przede wszystkim racjonalnym, bo wiemy, że razem możemy więcej – podkreśla Piotr Dancewicz, dyrektor biura aglomeracji.

– Dzisiaj aglomeracja skupia się przede wszystkim na wykorzystaniu środków, które są nam dane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Jest to podstawowe zadanie, realizujemy głównie inwestycje w partnerstwie czego razem się uczymy. Zaczynamy przystępować do projektów, które mają sięgnąć nie tylko po środki z programu kooperacyjnego ale także z poziomu krajowego, a nawet z poziomu Unii Europejskiej. Myślę, że aglomeracja może stać się też centrum pewnych usług świadczonych dla gmin będących członkami stowarzyszenia – szczególnie małych gmin, które mogą w ten sposób zaoszczędzić – poinformował Henryk Wróbel, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.

– Jestem dumny, że jestem członkiem Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej. W skali województwa i w kraju ma co pokazać. Wśród tych 21 gminy nie ma takiej gminy która by nie skorzystała na tym, że jest członkiem Aglomeracji Opolskiej – dodaje Joachim Wojtala, Członek Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

Stowarzyszenie współpracuje m.in.: z Czechami, Hiszpanią, Francją czy Włochami. Korzysta z programu Interreg VA Republika Czeska–Polska 2014–2020, INTERREG EUROPE oraz URBACT. Wspólnota działania gmin dotyczy także pomocy podczas sytuacji zagrożeń i zjawisk ekstremalnych, które wykraczają poza granice pojedynczego samorządu. Aglomeracja Opolska jest pierwszym tego typu porozumieniem w Polsce. Gminy tworzące stowarzyszenie uważają je za sukces i planują jego rozwój.

Fot. Kinga Tokarz

Udostępnij:

O Autorze

fotoreporter

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies