Minority SafePack to inicjatywa za ujednoliceniem praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w całej Unii Europejskiej. Potrzebne było milion podpisów w co najmniej 11 krajach, by zobowiązać Komisję Europejską do zajęcia się tą sprawą. Akcja oficjalnie zakończyła się 3 kwietnia.

Inicjatywa zakończyła się sukcesem – uzbierano ponad 1,2 mln podpisów w wersji papierowej i internetowej. Jak było w województwie opolskim?

Na całej Opolszczyźnie uzbierano 13 890 podpisów w wersji papierowej. W zbieranie podpisów szczególnie zaangażowane były koła mniejszości niemieckiej (DFK). Te z nich, które uzbierały najwięcej podpisów, nagrodzono finansowo. Poniżej prezentujemy dokładne wyniki:

I miejsce – DFK Izbicko: 407 podpisów (1000 zł)
II miejsce – DFK Kup: 402 podpisy (600 zł)
III miejsce – DFK Chrząstowice: 357 podpisów (zrezygnowali z nagrody)
IV miejsce – DFK Borki Wielkie: 257 podpisy (400 zł)

Nagroda specjalna (procentowo największa liczba zebranych podpisów)

I miejsce – DFK Kup: 574%
II miejsce DFK Chrząstowice: 274% (rezygnacja z nagrody)
III miejsce DFK Opole-Centrum: 226%

W zbiórce brała również udział Partia Razem, która wsparła koła terenowe.

Do rozwiązań, które znalazły się w inicjatywie obywatelskiej, należą zalecenia Unii Europejskiej w sprawie ochrony i wspierania kulturowej i językowej różnorodności Unii, dostosowanie programów pomocowych tak, aby ułatwić dostęp do nich małym językom regionalnym i mniejszościowym, utworzenie Centrum Różnorodności Językowej, utworzenie regionalnych (unijnych) środków pomocowych, podjęcie badań dotyczących wartości dodanej wnoszonej przez mniejszości do rozwoju społecznego i gospodarczego Europy, równe traktowanie mniejszości bezpaństwowych, utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego dla praw autorskich, zmiana dyrektywy w sprawie usług medialnych oraz wyznaczenie standardów dla regionalnych (państwowych) programów wsparcia.

Udostępnij:

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies