Minority SafePack to inicjatywa za ujednoliceniem praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w całej Unii Europejskiej. Potrzebne było milion podpisów w co najmniej 11 krajach, by zobowiązać Komisję Europejską do zajęcia się tą sprawą. Akcja oficjalnie zakończyła się 3 kwietnia.

Inicjatywa zakończyła się sukcesem – uzbierano ponad 1,2 mln podpisów w wersji papierowej i internetowej. Jak było w województwie opolskim?

Na całej Opolszczyźnie uzbierano 13 890 podpisów w wersji papierowej. W zbieranie podpisów szczególnie zaangażowane były koła mniejszości niemieckiej (DFK). Te z nich, które uzbierały najwięcej podpisów, nagrodzono finansowo. Poniżej prezentujemy dokładne wyniki:

I miejsce – DFK Izbicko: 407 podpisów (1000 zł)
II miejsce – DFK Kup: 402 podpisy (600 zł)
III miejsce – DFK Chrząstowice: 357 podpisów (zrezygnowali z nagrody)
IV miejsce – DFK Borki Wielkie: 257 podpisy (400 zł)

Nagroda specjalna (procentowo największa liczba zebranych podpisów)

I miejsce – DFK Kup: 574%
II miejsce DFK Chrząstowice: 274% (rezygnacja z nagrody)
III miejsce DFK Opole-Centrum: 226%

W zbiórce brała również udział Partia Razem, która wsparła koła terenowe.

Do rozwiązań, które znalazły się w inicjatywie obywatelskiej, należą zalecenia Unii Europejskiej w sprawie ochrony i wspierania kulturowej i językowej różnorodności Unii, dostosowanie programów pomocowych tak, aby ułatwić dostęp do nich małym językom regionalnym i mniejszościowym, utworzenie Centrum Różnorodności Językowej, utworzenie regionalnych (unijnych) środków pomocowych, podjęcie badań dotyczących wartości dodanej wnoszonej przez mniejszości do rozwoju społecznego i gospodarczego Europy, równe traktowanie mniejszości bezpaństwowych, utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego dla praw autorskich, zmiana dyrektywy w sprawie usług medialnych oraz wyznaczenie standardów dla regionalnych (państwowych) programów wsparcia.

Udostępnij:

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

Wyłączono komentarze