Problem zagospodarowania nieczystości płynnych dotyka wszystkich ludzi mieszkających poza obszarami zurbanizowanymi.

Jeżeli nie mamy dostępu do kanalizacji – właściwie pozostają nam dwa rozwiązania, które pozwolą na ekologiczne pozbycie się ścieków:

  • szczelny zbiornik (szambo), z którego nieczystości są regularnie wywożone,
  • oczyszczalnia przydomowa.

Tańszym rozwiązaniem na etapie budowy jest szambo. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od wielkości jaką wybierzemy, jego pojemność jest skończona i z tego wynika konieczność jego regularnego opróżniania (zazwyczaj raz na trzy tygodnie lub raz w miesiącu), co wiąże się z regularnymi kosztami obsługi. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest większą inwestycją, lecz długofalowo jest to rozwiązanie znacznie tańsze i mniej absorbujące z punktu widzenia użytkownika.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń, w którym znaczna część ścieków jest oczyszczana do tego stopnia, że można je odprowadzać do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych bez zagrożenia skażeniem gleby i wód. Oczyszczalnię można budować w następujących warunkach:

– gdy grunt jest dostatecznie przepuszczalny, by wchłonął oczyszczone ścieki lub ścieki te można odprowadzić do pobliskiego zbiornika lub cieku wodnego;

– woda gruntowa znajduje się dostatecznie nisko;

– można zachować wymagane minimalne odległości od ujęć wody, granicy działki, budynku mieszkalnego, krzewów i drzew.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia? Dwa podstawowe elementy to osadnik i drenaż. W pierwszym gromadzą się fekalia. Drenaż służy do rozkładu zanieczyszczeń do postaci prostych, bezpiecznych dla otoczenia związków chemicznych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków różnią się między sobą przede wszystkim tzw. przepustowością. Przepustowość to liczba m³ zanieczyszczeń, które urządzenie jest w stanie przerobić w ciągu doby. Jest zrozumiałe, że im większą mamy rodzinę, tym większej oczyszczalni w związku z tym potrzebujemy.

Do głównych, najbardziej popularnych typów oczyszczalni możemy zaliczyć:

  • oczyszczalnie z drenażem rozsączającym (w których wstępnie oczyszczone ścieki są dalej rozsączane przez odpowiednio rozmieszczony drenaż i filtrowane przez glebę);
  • oczyszczalnie z filtrem piaskowym (stosowane w przypadku gdy grunt jest za mało lub za bardzo przepuszczalny dla zastosowania drenażu rozsączającego);
  • oczyszczalnie gruntowo-roślinne (najmniej popularna forma oczyszczania ścieków, potrzebująca odpowiedniej roślinności na wydzielonym na oczyszczalnię fragmencie gruntu, często połączona z oczkiem wodnym);
  • oczyszczalnie hybrydowe – ze złożem biologicznym lub z osadem czynnym (budowa oczyszczalni i zastosowane rozwiązania różnią się w zależności od producenta; ich główną zaletą jest znaczny stopień oczyszczania).

Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków:

  • wygodna i tania w eksploatacji – pozwala zapomnieć o konieczności systematycznego wywożenia ścieków i związanych z tym wydatkach. Nie wymaga absorbujących zabiegów konserwacyjnych;
  • ekologiczna – zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach poddane naturalnym procesom biologicznym rozkładają się w niej do postaci prostych związków mineralnych nieszkodliwych dla środowiska;
  • bezpieczna – gdy jest właściwie dobrana i odpowiednio eksploatowana, opuszczająca ją ciecz może być bez obaw rozsączana do gruntu lub odprowadzana do rzeki albo rowu melioracyjnego. Nie stanowi żadnego zagrożenia dla indywidualnych ujęć wody.

 

Źródła:

http://ladnydom.pl/budowa/1,106581,2557736.html

http://murator.pl/instalacje/atrakcyjna-alternatywa-dla-szamba_1043.html

http://jakbudowac.pl/Przydomowa-oczyszczalnia-alternatywa-dla-szamba

https://www.mgprojekt.com.pl/blog/przydomowa-oczyszczalnia-sciekow/

http://www.energia-oczyszczanie.com.pl/art/szambo_oczyszczalnia.html

http://muratordom.pl/instalacje/instalacje-kanalizacyjne/7-waznych-zasad-ktore-musisz-poznac-przed-budowa-przydomowej-oczyszczalni-sciekow,38_8948.html

Przydomowa oczyszczalnia ścieków alternatywą dla szamba

Udostępnij:

O Autorze

Wyłączono komentarze