Prawie 243 tys. zł unijnego wsparcia w postaci promes na specjalistyczne usługi przekazało tylko w tym tygodniu trzem pierwszym firmom w regionie Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Usługi na rzecz tych firm zrealizują wybrane przez nie instytucje otoczenia biznesu.

– Informacje o tym, że pieniądze unijne się skończyły są mocno przesadzone – zaznaczył wicemarszałek Szymon Ogłaza. – Kilka czy kilkanaście lat temu, gdy pieniądze unijne były nowością, przedsiębiorcy korzystali z nich głównie po to, by modernizować czy doposażać swoje firmy, tak by dogonić Europę – mówił podczas czwartkowego podpisania umowy członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza. – Dzisiaj firmy chętnie korzystają ze wsparcia, by profesjonalizować swoje produkty czy usługi i być konkurencyjnymi na rynku europejskim i nie tylko. Dlatego tak nam zależy na tym, by pokazywać różnorodne wsparcie, jakie oferujemy, i przekonywać, że pieniądze europejskie wcale się nie kończą i wcale nie są mniejsze. Są zdecydowanie większe, podobnie jak wachlarz usług w tym zakresie.

Szymon Ogłaza dodał, że ważne jest również to, iż przy okazji coraz częściej wspierane są też instytucje otoczenia biznesu. – To niezwykle istotne, że na pewnym poziomie rozwoju gospodarczego pojawiają się takie instytucje jak Park Naukowo – Technologiczny w Opolu, który jest w stanie świadczyć bardzo wyspecjalizowane usługi wobec przedsiębiorców, tak by Ci lepiej realizowali swoje zadania – zaznaczył.

Umowę na jedną z takich promes – na kwotę prawie 28,3 tys. zł – 6 grudnia w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki podpisała firma MM Systemy, działająca w branży motoryzacyjnej z Kątów Opolskich. Wykorzysta ją na specjalistyczne szkolenie pt. „Hi – Po” – Trenowanie myślenia innowacyjnego” dla ośmiu swoich pracowników. – Cieszy nas, że skorzystamy z tej oferty – podkreślał podczas podpisania umowy prezes firmy Roland Krause. – Mamy bardzo młody zespół; średnia wieku w naszej firmie wynosi 29 lat. Inwestycje w szkolenia, rozwój i edukację tego zespołu są elementem, na który od początku wydajemy swoje środki. A że teraz pojawiła się możliwość, aby takie profesjonalne, specjalistyczne szkolenia dofinansować, to nie mogliśmy jej nie wykorzystać.

Prezes Krause zaznaczył również, że przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z promesy ważne było dla niego także to, że ma zaufanie do obu partnerów: OCRG i Parku Naukowo-Technologicznego, który usługę dofinansowaną promesą z OCRG zrealizuje. – Po długiej już współpracy mamy w firmie przekonanie, że OCRG to jest marka. Jeśli coś robi, to jest to profesjonalne, przygotowane i przemyślane. Współpraca z profesorem Mamalą i Parkiem to też marka. Mamy już wspólne przedsięwzięcia i chętnie z nim współpracujemy – podkreślił Roland Krause.

– Firma MM systemy wskazała nam bardzo specyficznego operatora, trenera, z którym Park musiał się porozumieć i przygotować z nim to szkolenie. Operator ten był szkolony w Szwajcarii, więc jest to bardzo wysoka półka w zakresie optymalizacji procesu produkcyjnych. Czyli tego, co na bieżąco potrzebne jest firmie MM Systemy – wyjaśniał z kolei prezes Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu prof. Jarosław Mamala.

Dwie pozostałe promesy, które są już lub będą podpisane, opiewają na kwoty odpowiednio 84 tys. zł i niespełna 131 tys. zł. Jedna z firm zrealizuje z wykorzystaniem takiej promesy szkolenie dot. wdrożenia efektywnego zarządzania, nowoczesnych rozwiązań i standardów w gastronomii i hotelarstwie; druga – projekt dot. usprawnienia procesu odpylania hal. Usługi dla tych firm wykonają Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu i Izba Gospodarcza „Śląsk”.

– Z technicznego wygląda to tak, że firma wybiera instytucję otoczenia biznesu i usługę, którą ta instytucja dla niej zrealizuje. Potem przedsiębiorca składa do nas wniosek o udzielenie promesy lub dotacji. Po podpisaniu umowy na jej udzielenie firma wpłaca 30-procentowy wkład własny na konto instytucji, a my z unijnego wsparcia pokrywamy pozostałe 70 procent, przelewając te pieniądze także na konto instytucji – wyjaśnia dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

Wsparcie dla firm w postaci promes albo dotacji udzielane jest z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego”. Projekt ruszył w tym roku, potrwa do końca 2021 r. W jego puli jest 18,6 mln zł. Przedsiębiorcy mogą w jego ramach dostać wsparcie w postaci dotacji w wysokości do 50 000 zł albo promesy, która może wynieść do 150 000 zł.

Na co można wykorzystać te pieniądze w ramach projektu „Operator voucherów…” ? Dotacje, przyznawane w formie refundacji (firma dostaje zwrot kosztów zapłaconej wcześniej przez siebie usługi) mogą być przeznaczone np. na:

– doradztwo dotyczące własności intelektualnej i patentów, np. opłacenie usług rzecznika patentowego za opracowanie i złożenie wniosku patentowego, pokrycie kosztów rejestracji w Urzędzie Patentowym;

– opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne, także zagraniczne, np.: dofinansowanie analizy otoczenia przedsiębiorstwa obejmującej m.in. informację nt. podatków, kwestii zatrudnienia, itp.

– organizacja procesu wejścia na rynki zewnętrzne, np. kooperacja z partnerem biznesowym, udział
w giełdach czy targach branżowych, pokrycie kosztów przygotowania i obsługi wyjazdów na spotkania z partnerami, kosztów tłumaczeń, transportu, hoteli, biletów wstępu, wyżywienia, itp.

– usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego czy designu, np. pokrycie kosztów szkolenia, warsztatów i doradztwa dot. projektowania produktów, przygotowanie wzoru przemysłowego, itp.

– dostarczanie usług proinnowacyjnych (pośrednictwo we wdrażaniu technologii i innowacji), np. pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem wyników prac badawczo – rozwojowych.

Natomiast promesy, przyznawane w formie niefinansowego wsparcia (przedsiębiorca po skorzystaniu z usługi płaci wykonawcy 30 proc. kosztu tej usługi, a pozostały koszt pokrywany jest z przyznanej promesy przez OCRG) mogą być przeznaczone np. na:

– doradztwo prawne, finansowo-księgowe, organizacyjne, np. pokrycie kosztów zakupu usług prawniczych, doradców finansowych, mediatorów, specjalistów ds. zarządzania personelem, itp.

– doradztwo technologiczne, czyli np. oceny technologiczne przedsiębiorstwa, audyt technologiczny,

– wynajem urządzeń laboratoryjnych

– dostęp do płatnych baz danych, raportów, analiz

– opracowanie lub aktualizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa

– usługi dotyczące analizy rynku, analizy strategicznej, benchmarking (np. udział w konferencjach,

sympozjach, wystawach, wizytach studyjnych, praktykach)

– audyt energetyczny

– certyfikacja i standaryzacja usług oraz produktów (np. pokrycie kosztu wdrożenia certyfikatu ISO, deklaracji zgodności CE, itp.)

– szkolenia specjalistyczne

– promocję i inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości, czyli działania marketingowe i promocyjne, pomoc w pozyskiwaniu kapitału na rozwój, współpracę z instytucjami B+R, pomoc w pozyskiwaniu zasobów kapitałowych i ludzkich, itp.

– informacje o źródłach finansowania działalności gospodarczej

 

Ze wsparcia w ramach tego działania mogą skorzystać małe i średnie  firmy z woj. opolskiego, działające w branżach, które zostały uznane za tzw. regionalne specjalizacje inteligentne Opolszczyzny. Są to branże: budowlana (z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi); chemiczna; drzewno-papiernicza (w tym przemysł meblarski); maszynowa i elektromaszynowa; metalowa i metalurgiczna; paliwowo-energetyczna; rolno-spożywcza; transport i logistyka; usługi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi turystyczne.

 

6 KROKÓW, BY JAK NAJSPRAWNIEJ SKORZYSTAĆ Z DOTACJI I PROMES

 

KROK 1. Zgłoś się do podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) i poinformuj, jakiego wsparcia potrzebujesz.

KROK 2. Wypełnij 4-kartkowy wniosek o dofinansowanie wybranej usługi. Pomogą Ci w tym pracownicy OCRG. Wniosek możesz też wypełnić sam i przesłać lub dostarczyć do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (Opole, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole). Pracownicy OCRG pomogą Ci również znaleźć instytucję otoczenia biznesu, która będzie wspierać w realizacji wybranej usługi.

KROK 3. Do 10 dni roboczych od złożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku podpiszesz umowę na dofinasowanie wybranej usługi bądź usług.

KROK 4. Zrealizuj wybraną usługę bądź usługi zgodnie z założeniami i podpisaną umową.

KROK 5. Zgłoś się z wnioskiem o refundację kosztów zrealizowanych usług do podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Wniosek o refundację mieści się na zaledwie 2 kartkach!

KROK 6. Do 10 dni po złożeniu wniosku o refundację pieniądze – zwrot kosztów zrealizowanej i opłaconej usługi, z której skorzystałeś – zostaną przelane na konto Twojej firmy.

Fot. melonik

Udostępnij:

O Autorze

Redaktor, dziennikarz, fotoreporter.

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies