Celem inwestycji jest podniesienie standardu i wzbogacenie pakietu usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących względem osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Inwestycja obejmie trzy obiekty:

Budynek A, w którym obecnie funkcjonuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Budynek B, w którym obecnie znajduje się gabinet fizjoterapii ambulatoryjnej, poradnia urazowo ortopedyczna i rentgen oraz nieużytkowana część po dawnym oddziale.

Budynek C, czyli dawna pralnia szpitalna oraz funkcjonująca kotłownia

Zakres inwestycji jest bardzo szeroki, zwiera m.in.:

 • ocieplenie budynków,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymiana dachu i więźby dachowej,
 • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła grzewczego, plus instalacja solarna,
 • wymiana instalacji elektrycznej,
 • instalacja przeciwpożarowa,
 • wentylacja i klimatyzacja w części Zakładu Opieki Leczniczej,
 • przebudowa starej części szpitala pod oddział łóżkowy z zakupem sprzętu i wyposażenia,
 • zagospodarowanie terenu przed szpitalem – wewnętrzna droga dojazdowa z placem manewrowym,
 • budynek dawnej pralni szpitalnej, który był przez lata nieużytkowany, zostanie dostosowany pod przyszły gabinet fizjoterapii ambulatoryjnej.

Inwestycja przyczyni się do:

 • zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia niskiej emisji,
 • poprawy warunków pobytu dla pacjentów i warunków pracy personelu,
 • zwiększenia liczby łóżek dla pacjentów.

Koszt inwestycji to 5 025 656 zł. Kwotę w wysokości 3 769 242 zł pozyskano z RPO Województwa Opolskiego – Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Roboty budowlane powinny zakończyć się do końca września 2018 r.

Inf. UM Niemodlin

Udostępnij:

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

Wyłączono komentarze