Rok 2017 to w regionie rok wzrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 5,1%. 

Sytuację na opolskim rynku pracy przedstawił radnym sejmiku dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Jacek Suski. Przez trzy kwartały ubiegłego roku w województwie powstało ponad 10 tys. nowych miejsc pracy. Na koniec roku zarejestrowano 26 066 osób bezrobotnych, co stanowi 7,2% osób aktywnych zawodowo (o 6 353 mniej niż na koniec roku 2016). 57,6% osób bezrobotnych to kobiety.

Najniższe bezrobocie odnotowano w Opolu: 4,1%, a najwyższe w powiecie głubczyckim: 11%.

W grudniu 2017 roku na Opolszczyźnie zarejestrowanych było 100 tys. 590 podmiotów gospodarczych – to jak do tej pory najwięcej od roku 2007. Przeważały formy prywatne, skoncentrowane w czterech sektorach: handlu, budownictwie, przetwórstwie przemysłowym i obsłudze rynku nieruchomości.

Pełnomocnik zarządu województwa ds. profilaktyki uzależnień, Jacek Ruszczewski, przedstawił radnym, jak wyglądała realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017.

Jak co roku radni wysłuchali informacji prokuratora okręgowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w minionym roku w województwie opolskim oraz informacji okręgowego inspektora pracy o bezpieczeństwie w pracy. Przedstawili je prokurator Jacek Mikłuszka i zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Tomasz Krzemieniowski.

Fot. melonik

Udostępnij:

O Autorze

Redaktor, dziennikarz, fotoreporter.

Wyłączono komentarze