Blisko 37 milionów złotych kosztować będzie kolejna edycja programu  „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. Uczniowie i kadra wszystkich szkół zawodowych i technicznych z woj. opolskiego w ramach jego realizacji będą mogli liczyć na, między innymi, atrakcyjne stypendia, staże i specjalistyczne kursy dla uczniów, doposażenie pracowni czy wyjazdy młodzieży na targi branżowe. Organizatorzy projektu spotkali się dziś z jego realizatorami.

Rozpoczęta dziś praktyczna realizacja trzeciego projektu z cyklu  „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” formalnie rozpoczęła się w sierpniu. Weźmie w niej udział 51 szkół zawodowych i technicznych czyli wszystkie szkoły tego typu na Opolszczyźnie. Na program przeznaczono 36,9 mln zł. Z tej kwoty np. na modernizację 51 pracowni warsztatowych w opolskich szkołach rozdysponowano ponad 4 min zł; na sfinansowanie specjalistycznych kursów zawodowych dla 3 tys. uczniów ponad 4,3 min zł; na 5 tys. praktyk i staży – 14,5 min zł; a na atrakcyjne stypendia dla najlepszych uczniów – 5 min zł.

Poza tym w ramach projektu wspierane i realizowane będą np. kursy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu; szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych; studia podyplomowe i kursy nadające uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych; pozaszkolne formy kształcenia zawodowego, np. w laboratorium RZPWE czy w ramach wyjazdów na targi branżowe; realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych we współpracy np. z firmami; prowadzenie Akademii Młodego Lean Manangera w ramach innowacyjnej formy kształcenia zawodowego; warsztaty edukacyjne; jednodniowe wizyty uczniów w firmach; edukacyjne lekcje z pracodawcami; giełdy regionalne, itp. Planowane jest też wsparcie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym m.in. utworzenie 51 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SZPiK), powstanie wojewódzkiej sieci doradców edukacyjno- zawodowych, warsztaty dla doradców zawodowych czy studia podyplomowe nadające uprawnie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

– Warto podkreślić, że wśród 51 zespołów szkół kształcenia zawodowego, które wezmą udział w projekcie, jest też 6 zespołów szkół specjalnych. Dla nich np. OCRG realizuje bardzo potrzebne dla tych uczniów specjalistyczne kursy – zaznacza Lesław Tomczak dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji.

W poprzedniej, drugiej edycji projektu, zakończonej w czerwcu, wzięło udział 20 szkół zawodowych i technicznych z regionu. Jej koszt wyniósł nieco ponad 8,8 mln zł. W jej ramach doposażone zostały pracownie szkolne, ponad 600 uczniów odbyło staże i praktyki a ponad 800 przeszło specjalistyczne, często drogie szkolenia np. z zakresu specjalistycznego lutowania, spawania czy grafiki. Odbyło się także szereg warsztatów, staże dla nauczycieli, obozy naukowe, wyjazdy na targi oraz powstały trzy klasy patronackie.

–  W czerwcu, gdy podsumowywaliśmy poprzednią edycję tego projektu, dotarła do nas informacja, że został on oceniony jako najlepszy projekt w kraju dla szkolnictwa zawodowego i ma szansę zostać doceniony jako jedna z najlepszych praktyk w Europie. Z tym większą energią zabieramy się zatem za realizację kolejnej edycji projektu, który otrzymał w ocenie ekspertów również największą liczbę punktów – mówi Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE.

W pierwszej edycji projektu, która trwała od sierpnia 2013 do grudnia 2015, wzięło udział 7 tys. uczniów. 1,5 tys. z nich podniosło kwalifikacje zawodowe; 1,5 tys. wzięło udział w stażach i praktykach a 55 szkół wyposażonych zostało w nowoczesne pracownie.

Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki podkresllił, że ogromne znaczenie dla jakości realizacji tych projektów mawspółpraca Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji z jego instytucją.

Fot. melonik

 

Udostępnij:

O Autorze

Redaktor, dziennikarz, fotoreporter.

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies