Rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na zakup urządzenia ratującego życie. Koordynatorzy projektu „Nasze AED Dobrzeń Wielki” pragną, aby defibrylator pojawił się w ich miejscowości. 

Akcja promująca tematykę udzielania pierwszej pomocy wśród społeczności lokalnej rozpoczęła się już w listopadzie minionego roku. Jednak dopiero założono konto, na które można przelewać pieniądze. Pod uwagę brane są trzy lokalizacje umiejscowienia defibrylatora: Urząd Gminy, osiedle Energetyk i kościół św. Katarzyny.

Wpłać na szczytny cel!

Dotychczas organizatorom udało się zebrać prawie 2500 zł. Wciąż jednak brakuje 4000 zł, aby móc zakupić zewnętrzny defibrylator. Uruchomiono internetową zbiórkę: https://zrzutka.pl/y5a7fz. Na stronie należy wybrać swój bank i dokonać wpłatę w dowolnej wysokości. W najbliższym czasie odbędą się również publiczne kwesty. Pieniądze do puszek zbierane będą 26 marca pod Urzędem Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz 15 kwietnia pod kościołem parafialnym.

Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Organizacja chce uświadamiać, jak wykonywać prawidłową resuscytację krążeniowo-oddechową oraz jak używać defibrylatora. Przeprowadzone będą pokazy w lokalnych przedszkolach: w Czarnowąsach, Świerklach i Dobrzeniu Wielkim. Zainteresowane zakłady pracy również mogą skorzystać z takiego szkolenia. Należy zgłosić się mailowo pod adres: nasze.aed@gmail.com.

Projekt może uratować twoje życie

Od listopada 2017 r. odbył się szereg spotkań i przeprowadzono kursy dotyczące defibrylacji. Spore zainteresowanie wzbudziło stanowisko AED podczas świątecznego jarmarku w Zespole Szkół. Teraz koordynatorzy akcji pragną rozszerzyć swoje działania o gminną i pozagminną społeczność. Chcą uświadomić ludzi, że jeden z pozoru niewielki przyrząd może uratować ich życie.

Szczegółowe informacje dotyczące zbiórki można znaleźć po wyszukaniu „Nasze AED Dobrzeń Wielki” na zrzutka.pl. Natomiast działania, które były podejmowane w roku 2017, można obejrzeć na Facebookuhttps://www.facebook.com/naszeAEDdobrzenwielki/

Udostępnij:

O Autorze

Kandydat na Radnego Gminy Popielów

Wyłączono komentarze