Podczas drugiej sesji w tym miesiącu przegłosowano m.in. wybory sołtysa w Lubieni oraz podniesienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Popielowscy radni spotkali się na drugich w tym miesiącu obradach. Poprzednie odbyły się 9 listopada.

Wniesiono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustanowienia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zarządzono przeprowadzenie wyborów sołtysa sołectwa Lubienia. Czesław Bazyliński złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji. Zebranie wiejskie odbędzie się w terminie do 28 lutego 2018 r.

Przejęto od województwa opolskiego wykonanie zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 na terenie gminy Popielów”.

Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w zależności od liczby osób w danym domostwie. Obowiązywać będzie od przyszłego roku. Wszyscy mieszkańcy doposażeni zostaną w niebieskie worki na papier, zaś popielowianie, którzy posiadają kompostownik, otrzymają obowiązkowo brązowy pojemnik na bioodpady.

projekt-uchwaly-gospodarowanie-odpadami-popielow

Przyjęto również „Raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska za okres 2015-2016”.

Zwyczajna sesja Rady Gminy odbyła się 30 listopada br. Ostatnia w tym roku odbędzie się 21 grudnia.

Udostępnij:

O Autorze

Redaktor, dziennikarz, fotoreporter.

Wyłączono komentarze