Opolski oddział ZUS rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2017 r. Najpóźniej do końca lutego formularz PIT powinien trafić do wszystkich osób, które w minionym roku chociaż raz pobrały świadczenie z Zakładu.

Ponad 268 tys. listów z formularzami PIT trafi w najbliższych tygodniach do świadczeniobiorców obsługiwanych przez oddział ZUS w Opolu. Adresatami będą wszyscy, którym w 2017 r. Zakład wypłacił świadczenie chociaż za jeden dzień. Zatem, każdy kto nie uzyskał dochodów poza emeryturą lub rentą nie musi się martwić o roczne rozliczenie swoich podatków.

– Mamy ustawowy obowiązek dostarczenia deklaracji podatkowej PIT naszym świadczeniobiorcom. Nie ma potrzeby, aby ktokolwiek w tej kwestii składał do nas wniosek, bo zrobimy to z urzędu. Jeśli na początku marca ktoś nie otrzyma deklaracji podatkowej albo po jej dostarczeniu uzna, że została sporządzona nieprawidłowo, to prosimy, aby się skontaktować
z jednostką Zakładu, która wypłacała świadczenie w 2017 roku – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

1% na rzecz OPP

Emeryci lub renciści, którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego mają taką możliwość w składanym do urzędu skarbowym rocznym zeznaniu PIT. Jeżeli uzyskują dochody wyłącznie od organu rentowego (nie mają żadnych odliczeń) nie będą musieli samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego PIT-37. Informację o przekazaniu 1% na rzecz wskazanej OPP powinni złożyć do Urzędu Skarbowego na druku PIT-OP. Urząd Skarbowy po otrzymaniu PIT-OP dokona rozliczenia na podstawie otrzymanego rocznego obliczenia podatku na PIT-40A dostarczonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Odliczenie od dochodu

Świadczeniobiorcy, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2018 r.

Deklaracje PIT przesyłane przez ZUS

Wśród rozsyłanych w 2018 roku dokumentów PIT znajdą się następujące formularze:

PIT-40A – roczne obliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i  świadczenie to nadal uzyskują.

Ważne: Świadczeniobiorcy, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2017 r. Wszyscy, którzy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, mają taką możliwość w składanym do urzędu skarbowego rocznym zeznaniu PIT.

PIT-11A – informacja o dochodach wystawiana dla osób, które nie pobierały wyżej wymienionych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia.

Formularz PIT-11A otrzymają również osoby, które w 2017 roku:

  • złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodówmz małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,

  • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, tj. o kwotę 46,33 zł,

  • pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,

  • nie miały pobranej zaliczki na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PIT-11 – informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób uprawnionych, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej.

PIT-8C – informacja o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, o ile zasądzona/ustalona kwota alimentów przewyższa 700 zł. Powyższej informacji nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które, zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz ww. dzieci są wolne od podatku dochodowego.

Udostępnij:

O Autorze

Redaktor, dziennikarz, fotoreporter.

Wyłączono komentarze