Na XXIV Sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki radni rozpatrzyli projekty dziewięciu uchwał. Najważniejszą kwestią okazały się zmiany w sposobie wywozu śmieci.

Radni przyjęli dwie uchwały dotyczące gospodarki odpadami. Uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz uchwałę dotyczącą szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

W wyniku nowych regulacji gospodarstwa domowe zostaną wyposażone w pojemniki do odbioru odpadów na plastik i papier. Pojemniki zostaną przekazane mieszkańcom do końca roku. Plastik i papier będą odbierane z posesji raz w miesiącu.

– Przejście z worków na kubły ma ograniczyć ilość produkowanych śmieci – mówił Piotr Szlapa. – Ewidentnie jest ich za dużo. Zdarzają się sytuacje, że nie ma złożonych pełnych deklaracji śmieciowych. Nie wystarcza nam na opłacenie wywozu śmieci na wysypisko. Musimy to uporządkować.

Jak wyjaśnił wójt to, jakiej wielkości kubeł otrzyma konkretne gospodarstwo domowe, zależeć będzie od zadeklarowanej ilości osób mieszkających w tym gospodarstwie. Kubły będą mieć różne pojemności.

– Chodzi o to, żeby mieszkańcy dostosowali się do tego, co sami zadeklarowali. Musimy robić wszystko, żeby ograniczyć ilość śmieci i żeby jeden mieszkaniec nie płacił za drugiego. Zdecydowaliśmy o wymianie worków na kubły, żebyśmy zmieścili się w wydatkach na wywóz śmieci. Teraz gmina do tego dopłaca. W przyszłym roku nie będzie miała z czego.

Radny Rafał Kampa zapytał w jaki sposób gmina może zweryfikować ilość osób faktycznie mieszkających w gospodarstwie domowym. – Gmina ma prawo przeprowadzić wyrywkowe kontrole – odpowiedział wójt. – Zrobimy to w przypadku posesji, w których ilość śmieci nie zgadza się z deklaracjami.

Pozostałe uchwały

Jednogłośnie przyjęto uchwałę dotyczącą rocznego programu współpracy gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Jest jedna różnica w stosunku do tegorocznego programu.

– Pan Rafał Bartek w imieniu stowarzyszenia mniejszości niemieckiej poprosił, żeby do programu wpisać pomoc i wsparcie dla mniejszości narodowych, co uczyniliśmy – wyjaśnił Piotr Szlapa.

Radni zdecydowali też, że Statut Gminy Dobrzeń Wielki będzie tekstem jednolitym. To pokłosie interpelacji radnego Piotra Libawskiego, który wnioskował, żeby tekst był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udzielono pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz dla Stowarzyszenia Mażoretek Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu w Dobrzeniu Wielkim. Obie instytucje będą realizować zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

Postanowiono też, że informacja o osobie zastępującej dyrektora Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim podczas nieobecności, będzie podawana niezwłocznie na stronie internetowej przedszkola, a następnie uzupełniana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przyjęto uchwałę zwalniającą z podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy.

Ustanowiono tytuł „Zasłużony dla Gminy Dobrzeń Wielki”. Jak mówił radny Kampa. – Ustanowienie tego tytułu jest wyrazem wdzięczności dla osób, które poświęcały swoje zdrowie dla uratowania gminy Dobrzeń Wielki.

Interpelacje, wolne wnioski, sprawy różne

Radny Janusz Piontkowski przedstawił wniosek złożony przez dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Kup. Wniosek dotyczył zmiany ogrzewania w szkole z węglowego na gazowe.

Rafał Kampa poinformował, że Liceum w Dobrzeniu Wielkim otrzymało od samorządu województwa opolskiego 65 laptopów, monitor interaktywny, kamery i zestawy słuchawkowe do nauki zdalnej. Podobna pomoc trafi do nauczycieli szkół podstawowych. Ponadto GOPS w Dobrzeniu otrzymał 250 pakietów antycovidowych dla seniorów zawierających maseczki, płyny do dezynfekcji i rękawiczki.

Inwestycje

W odpowiedzi na pytanie radnego Kampy, Piotr Jonek przedstawił inwestycje, które zostaną przeprowadzone na terenie gminy do końca roku. – Zakończenie remontu GOK-u przewidziano na 21 grudnia. 4 grudnia ma się zakończyć inwestycja na ul. Korfantego. Budowany jest parking przy sali OSP w Chróścicach. W piątek odbieramy wentylację w sali wiejskiej w Dobrzeniu Małym. Jednocześnie ze środków pozyskanych przez strażaków wykonano tam klimatyzację. Zakończyliśmy remont ośrodka zdrowia. Zakończyły się prace na przystani w Dobrzeniu Małym. Kończymy budowę wiat na Balatonie. Lada dzień ruszy budowa sołtysówki w Chróścicach. Rozpocznie się budowa sieci kanalizacyjnej w Babim Lesie. Ogłoszony został przetarg na remont świetlicy w Dobrzeniu Małym – wyliczał Piotr Jonek.

Udostępnij:

1 komentarz

Skomentuj

O Autorze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies