Wspieraj wolne media

29. Zjazd Delegatów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim odbył się 26 maja 2018 w Jemielnicy (powiat strzelecki). Podczas zjazdu delegaci podsumowali ostatni rok działań Towarzystwa. Ponadto przedstawiono plany oraz ważne tematy, które będą podejmowane w roku 2018.

Dzięki zaangażowaniu członków TSKN w roku 2017 w lokalnych kołach DFK zrealizowano ponad 600 projektów, w tym: 347 projektów w ramach programu Ożywienie Domów Spotkań, a także 59 projektów sfinansowanych z Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz 33 projekty sfinansowane w ramach dotacji samorządowych. Dział Kultury TSKN zorganizował szereg imprez wojewódzkich, m.in. Noworoczne Spotkanie Środowisk Twórczych i Sportowych Mniejszości Niemieckiej czy konkurs recytatorski „Młodzież recytuje poezję”. Biuro TSKN sprawuje również opiekę nad zespołami i grupami artystycznymi mniejszości niemieckiej. Po raz drugi zorganizowano serię 5 koncertów powiatowych, w których udział wzięło ponad 2500 osób, jednodniowe wycieczki do Berlina z udziałem 176 dzieci z mniejszości niemieckiej, a także 30 jednodniowych wycieczek integracyjnych dla dorosłych z udziałem 1332 osób. Dużym powodzeniem cieszy się projekt Miro Deutsche Fussballschule, gdzie obecnie funkcjonuje 13 szkółek, w tym 34 grupy treningowe, w których ćwiczy ponad 500 dzieci.

Przewodniczący TSKN Rafał Bartek w swoim przemówieniu wielokrotnie dziękował wszystkim zaangażowanym w codzienną działalność TSKN i przedstawiał udane inicjatywy kulturalne. Wskazywał też na nurtujące mniejszość niemiecką problemy i wyzwania, m.in. na problem oświaty mniejszości niemieckiej. Mówił także o czekającym Mniejszość Niemiecką zadaniu, jakim jest stworzenia Centrum Dokumentacji Mniejszości Niemieckiej, które ważne jest dla przyszłości, kiedy zabraknie świadków, którzy opowiedzą o przeszłości Mniejszości Niemieckiej.

Plany na kolejny rok działalności TSKN to realizacja nowych publikacji „Prawa Mniejszości Niemieckiej w Polsce”, „Mniejszość niemiecka – fakty i liczby”, czy film animowany dla dzieci o mniejszości niemieckiej. To także usprawnienie inicjatyw obecnie funkcjonujących: niemieckojęzycznych szkółek piłkarskich, organizacji projektów dla dzieci i młodzieży (np. Bajkowe Noce z Braćmi Grimm), wyjazdów dla seniorów czy organizacji jubileuszowych 15 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. TSKN stale podkreśla swój ścisły związek
z regionem oraz jego mieszkańcami. W związku z tym jednym z ważniejszych zadań na kolejny rok, którego realizacja już się rozpoczęła, jest odpowiednie przygotowanie do zbliżających się w tym roku wyborów samorządowych.

Rok 2018 to również 100-letnia rocznica zakończenia I wojny światowej. Zjazd Delegatów TSKN apeluje do wszystkich społeczności lokalnych, a szczególnie do samorządów, parafii i szkół o dalsze przywracanie wiedzy o naszych przodkach i mieszkańcach oraz troskę o miejsca pamięci.

Zjazd Delegatów TSKN jednogłośnie udzielił absolutorium Zarządowi TSKN za rok 2017. Ponadto przegłosowano uchwałę w sprawie powołania komitetu obchodów 30-lecia istnienia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w związku z 30. rocznicą zarejestrowania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim przypadającą na rok 2020, a także uchwałę w sprawie podjęcia przez samorządy działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, w której Walne Zebranie Delegatów TSKN zwraca się z prośbą do samorządów, na których terenie zamieszkują osoby pochodzenia niemieckiego, o podjęcie działań na rzecz podtrzymania tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zabezpieczenia środków na ten cel.

Uprawnionych do udziału w Zjazdach Rocznych TSKN jest 149 delegatów – przedstawicieli struktur Towarzystwa z całego województwa opolskiego oraz powiatu lublinieckiego. W tym roku w Zjeździe w Naczęsławicach udział wzięło 105 delegatów. Ponadto wydarzenie swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Wicemarszałek Roman Kolek, wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz organizacje i instytucje mniejszości niemieckiej. To trzeci zjazd delegatów pod szefostwem obecnego Zarządu: Przewodniczącego Rafała Bartka, Wiceprzewodniczących Ryszarda Galli oraz Bernarda Gaidy, Sekretarz Zuzanny Donath-Kasiury, Skarbniczki Edyty Gisman oraz członków zarządu: Róży Zgorzelskiej, Rudolfa Urbana, Norberta Rascha, Krzysztofa Wysdaka, Norberta Honki i Józefa Swaczyny.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie absolwentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies