Fundacja Mediatio realizuje zadanie publiczne pn. „Siłą jest dialog 2.0” współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego ze środków finansowych PFRON, w ramach którego, można skorzystać z bezpłatnego szkolenia na mediatora.

Celem głównym szkolenia jest wzrost umiejętności i kompetencji uczestników szkolenia, którzy po jego ukończeniu będą bezpośrednim wsparciem dla osób niepełnosprawnych jak i ich najbliższego otoczenia – zarówno w prowadzonych mediacjach (formalnych) jak i wykorzystaniu zdobytej wiedzy i technik podczas codziennej pracy lub przyszłych mediacji nieformalnych. Poniżej szczegóły dotyczące szkolenia oraz projektu:

Bezpłatne szkolenie na mediatora jest dedykowane dla:

 • opiekunów osób niepełnosprawnych
 • członków  rodzin osób niepełnosprawnych
 • pracowników socjalni i pomocy społecznej
 • wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • asystentów osób niepełnosprawnych
 • innej kadry pracująca na co dzień z osobami niepełnosprawnymi (np. prowadzący warsztaty terapii zajęciowej, nauczyciele w szkołach integracyjnych).

Forma szkolenia:

 • e-learning – czasowo dostosowany do możliwości uczestnika
 • stacjonarna – warsztaty praktyczne w dniu 15.12.2018 r. w godz.: 9:17

W ramach szkolenia gwarantujemy:

 • dedykowaną platformę e-learningową
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek
 • wykwalifikowanego trenera – mediatora, praktyka z wieloletnim doświadczeniem: adw. Aneta Gibek-Wiśniewska
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uprawniające do podejścia do egzaminu na mediatora

Ilość miejsc ograniczona!

Zgłoszenia przyjmowane są do dn.: 7.12.2018 r. do godz.: 16:00 biuro@mediatio.pl oraz telefoniczne: 721 782 222!

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze