W szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego pula środków na rozdanie wynosi 5, 2 mln zł, czyli o 900 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Na projekty ogólnomiejskie przeznaczono milion złotych, na dzielnicowe – 4,2 mln zł.

Składanie wniosków rozpoczęło się 31 lipca i potrwa do 19 sierpnia. Projekt można zgłosić wyłącznie drogą elektroniczną, a prawo do tego ma każdy mieszkanie Opola. Ci, którzy nie skończyli 18 lat muszą mieć zgodę prawnego opiekuna.

Zgłaszający swoje pomysły muszą pamiętać o wymaganiach formalnych, m.in. inwestycje muszą być realizowane na terenie, którego właścicielem jest gmina Opole czy muszą być możliwe do wykonania w danym roku budżetowym i ogólnodostępne.

Wnioski nie mogą dotyczyć miejsc przeznaczonych do sprzedaży. Nie będą też możliwe projekty, które miałyby być realizowane na terenach placówek oświatowych i służby zdrowia.

– Następnie rozpocznie się proces oceny, weryfikacji wniosków i będzie czas na odwołania. Wprowadzamy też szansę na uzupełnienie braków formalnych – mówi Dorota Piechowicz-Witoń, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu.

Od 18 października przez dziesięć dni na wybrane projekty będzie można głosować.

Rekordowe 5,2 mln zł w Budżecie Obywatelskim

Wnioski, mające poparcie 20 osób, można składać na projekty ogólnomiejskie, na które w tym roku ratusz przeznaczy milion złotych. Ich wartość może wynosić od 10 tys. zł do miliona złotych.

Najwięcej pieniędzy, bo 4,2 mln zł trafi do rad dzielnic w Opolu. Najmniejszą kwotę przeznaczono dla Nadodrza (110 tys. zł), a największą dla Bierkowic, Półwsi, Sławic i Wrzosek (570 tys. zł).

– Po reformie mamy 13 nowych rad dzielnic, stąd na ich obszarach pieniądze będą dzielone w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekty będą pochodziły oczywiście od mieszkańców. Serdecznie zachęcam wszystkich do głosowania – mówił prezydent Arkadiusz Wiśniewski.

– Budżet Obywatelski został pomyślany jako forma partycypacji mieszkańców we władzy miejskiej, ale też jako forma nauki, jak działa budżet miejski, jego procedury.

PROJEKTY DZIELNICOWE: wartość od 10 000 zł do max. kwoty dedykowanej każdemu z rejonów BO:

Rejon I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle) – 500 000 zł

Rejon II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) – 290 000 zł

Rejon III (Chabry) – 130 000 zł

Rejon IV (Armii Krajowej) – 220 000 zł

Rejon V (Gosławice, Malinka) – 380 000 zł

Rejon VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) – 510 000 zł

Rejon VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) – 460 000 zł

Rejon VIII (Śródmieście) – 250 000 zł

Rejon IX (Stare Miasto) – 150 000 zł

Rejon X (Nadodrze) – 110 000 zł

Rejon XI (Zaodrze) – 180 000 zł

Rejon XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) – 570 000 zł

Rejon XIII (Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice) – 450 000 zł

Wygrane projekty Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane w 2020 roku.

Inicjatywa Lokalna w Opolu. Na czym polega?

Na pomysły w ramach Inicjatywy Lokalnej jest nieco więcej czasu. Ich wartość nie może przekraczać 10 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 15 września.

– Cechą charakterystyczną Inicjatywy Lokalnej jest bezpośrednie zaangażowanie w realizację zadania – wyjaśnia Aleksandra Zwarycz, zastępca naczelnika CDO.

– W odróżnieniu od BO mamy tu złożenie pomysłu, jak i deklaracji, że ten pomysł mieszkaniec lub grupa mieszkańców będzie realizować z urzędnikami. To najlepszy przykład partnerstwa samorządu z mieszkańcami.

Przypomnijmy, że w ubiegłej edycji BO było ponad 30 zadań mikro (do 10 tys. zł).

– Liczby pokazują, że zapotrzebowani na tzw. „małe zadania” jest. Musimy tylko wspomóc mieszkańców, dać im odpowiednie narzędzia i wyposażyć ich w wiedzę, która powie, jak z tych pieniędzy korzystać – podsumowała Aleksandra Zwarycz.

Inicjatywa Lokalna. O czym należy pamiętać?

 • W ramach inicjatywy lokalnej można zgłaszać zadania, których szacunkowy koszt nie przekracza 10 000 zł

 • Realizacja zadania odbywa się w roku następnym po roku złożenia wniosku

 • Termin składania wniosków: 1 stycznia – 15 września

 • Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych

 • Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną.

 • Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych

 • Mieszkańcy mogą otrzymać od Urzędu na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej

 • Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

Przykłady inicjatyw lokalnych:

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę, remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

 • Działalność charytatywna;

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 • Promocja i organizacja wolontariatu;

 • Edukacja, oświata, wychowanie;

 • Działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;

 • Ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej;

 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne;

 • Rewitalizacja

Wniosek można złożyć przez stronę www.inicjatywa.opole.pl lub w formie papierowej pocztą lub osobiście w CDO lub ratuszu.

W ostatniej edycji udało się przeprowadzić jedną Inicjatywę Lokalną – nasadzeń i doposażenia w małą architekturę – „Dzień dobry sąsiedzie, spotkajmy się przy drzewie”.

Więcej informacji:

– Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Damrota 1 w Opolu
– Urząd Miasta Opola, Rynek – Ratusz
– Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 7a
– nr tel.: 77 44 61 568
– e-mail: bo.opole@um.opole.pl lub inicjatywa.opole@um.opole.pl
www.bo.opole.pl (tu można obserwować swój projekt) lub: www.inicjatywa.opole.pl

Udostępnij:

O Autorze

Dziennikarka, redaktor wydania miesięcznika Opowiecie.info. Wcześniej związana przez 10 lat z Nową Trybuną Opolską w Opolu. Pisze o tym, czym żyje miasto, z naciskiem na kulturę. Fanka artystów i muzyków, brzmień pod każdą postacią oraz twórczych inicjatyw. Lubi dużo rozmawiać. W wolnym czasie jeździ na koncerty i festiwale, czyta książki i ogląda filmy – dość często o mafii.

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies