W czerwcu wszystkim ubezpieczonym wzrośnie wartość składek na kontach w ZUS. To dzięki waloryzacji, którą Zakład przeprowadzi w przyszłym miesiącu.

Składki wpłacone do ZUS podlegają corocznej waloryzacji czyli pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji. Znamy już wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2020 r. W czerwcu stany kont ubezpieczonych, zawierające składki na ubezpieczenie emerytalne, wzrosną o 5,41 proc. Zapisane na kontach i subkontach w ZUS środki są podstawą do obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Efektem tegorocznej waloryzacji będzie wzrost stanu konta w ZUS o 5,41 procent, a stanu subkonta o 5,23 procent. Przykładowo osobie, która na koniec stycznia tego roku zgromadziła na koncie 450 tysięcy złotych, dopiszemy w czerwcu kwotę 24,3 tysięcy. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tysięcy złotych w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan konta tego ubezpieczonego zwiększy się o niemal 46 tysięcy złotych – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Ogłoszony wskaźnik waloryzacji składek dotyczy 2020 r. i jest niższy od tego w dwóch poprzednich latach z uwagi na epidemię Covid-19. Zależy on od tempa wzrostu przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne rok do roku, przy czym nie może być niższy od inflacji ani ujemny. Przypis składek emerytalnych w 2020 r. był wyższy niż rok wcześniej, ale z powodu szczególnej sytuacji gospodarczej w wyniku pandemii i obostrzeń sanitarnych – nie o tyle, co w poprzednich latach. Wskaźniki waloryzacji składek w ostatnich latach były bardzo wysokie i pozwalały na pomnożenie kapitału emerytalnego w ZUS na poziomie nienotowanym na żadnej lokacie. W 2020 r. było to
8,94 proc., a rok wcześniej 9,20 proc.

Nieco inaczej wylicza się waloryzację subkonta. Ten proces ZUS przeprowadza zgodnie z przeciętnym wzrostem nominalnego Produktu Krajowego Brutto za ostatnie 5 lat. W tej sytuacji epidemia nie wpłynęła znacząco na przyrost stanu subkont Polaków. Dla porównania rok temu wskaźnik wyniósł 5,73 proc., a dwa lata temu 5,01 proc.

Czerwcowy bonus dla ubezpieczonych w ZUS

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie