Trwa nabór na rachmistrzów spisowych. Oferty można składać w urzędach gmin, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub profilu e-PUAP następnie kandydatów czeka szkolenie i test, którego wynik zdecyduje o przyznaniu roli rachmistrza. 

Dobrzeń Wielki. Trwa nabór na rachmistrzów spisowych

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów będą musieli przejść specjalne szkolenie online, które zakończone będzie egzaminem. Do zaliczenia egzaminu niezbędne będzie zdobycie min. 60% punktów, osoby które zdobędą taki wynik zostaną wpisane na listę do pełnienie roli rachmistrza. O kolejności wpisywanie kandydatów na listę decydować będzie ilość zdobytych punktów.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową);
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
  • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Pełna treść ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. dostępna jest TUTAJ.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie absolwentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.