Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla wójta Piotra Szlapy, budżet, petycje obywatelskie, melioracja, mała retencja, susza, światłowód, rewitalizacje – to najistotniejsze punkty wczorajszej sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Wczorajsza sesja była pierwszą, od momentu wprowadzenia w Polsce obostrzeń w związku z epidemią, w której mogli brać udział dziennikarze. Jednym z najistotniejszych punktów w porządku obrad było głosowanie nad udzieleniem udzielenie wotum zaufania i absolutorium w sprawie wykonania budżetu za rok 2019 dla wójta Piotra Szlapy, którego udzielono  jednogłośnie.

Radni wysłuchali sprawozdania wójta z prac podjętych między sesjami, czyli od 28 maja do 25 czerwca br., a także raportu gminy Dobrzeń Wielki za 2019 rok. Warto zauważyć, że ów raport gmina sporządza we własnym zakresie, bez udziału firm zewnętrznych, co pozwala na znaczne oszczędności w budżecie gminy.

Budżet za rok 2019 zamknięty został z mniejszy deficytem i zabezpieczonymi środkami na kolejny rok. Zadłużenie gminy jest na poziomie symbolicznym i będzie spłacone do końca roku 2022, z możliwością umorzenia. Miniony rok był rokiem cięcia kosztów, robienia oszczędności, a także porządkowania tematów pod względem formalnym i finansowym.

W trakcie sesji rozpatrzone zostały dwie petycje, które wpłynęły do urzędu. Pierwsza dotyczyła wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej, a druga pomocy rzeczowej lub pieniężnej dla mieszkańców w dobie Covid-19. Radni zdecydowali, że postulaty zawarte w pierwszej z nich są niemożliwe do zrealizowania, natomiast te zawarte w drugiej są systematycznie realizowane.

Radni pochylili się również nad  interpelacją w sprawie ustanowienia flagi gminy Dobrzeń Wielki. Miałaby to być ta sama flaga, która towarzyszyła protestującym w obronie granic gminy. Czyli herb gminy na zielonym tle. Kolejną interpelacja dotyczyła złagodzenia skutków suszy hydrologicznej – obecnie najbardziej palącego problemu do rozwiązania na wszystkich szczeblach administracyjnych.

Przeciwdziałanie skutkom nawałnic – program dla mieszkańców

Kolejnym istotnym omawianym tematem była kwestia stanu rowów melioracyjnych na terenie gminy oraz rozwiązań, które mają poprawić ich stan i – w efekcie – zmniejszać negatywne skutki ulewnych deszczy. Zapobiegać podtopieniom ma też program umożliwiający mieszkańcom zbieranie deszczówki.

Podjęty został również temat światłowodu. Jednym z powodów kilkumiesięcznego spowolnienie w zakładaniu szerokopasmowego internetu w Dobrzeniu jest niemożności uzyskania zgody od niektórych mieszkańców na przeprowadzenie światłowodu przez teren ich posesji. Aktualnie jest progres. Ulice Sienkiewicza, Mickiewicza, Konopnickiej od tygodnia są podłączane.

Radni podpisali też kolejne umowy do dofinansowanie do kanalizacji w Chróścicach, złożyli wniosek o dofinansowanie do termomodernizacji urzędu i podpisali rozstrzygniecie przetargu na termomodernizacje GOK.

Sesję zamknięto tematem Balatonu, którego rewitalizacja jest na ukończeniu. Przesunięta została budowa wiaty biesiadnej, żeby latem, w trakcie sezonu nie toczyły się prace. Do końca lipca ma być gotowa zjeżdżalnia dla dzieci. Po sezonie przebudowane zostaną też kontenery dla ratowników oraz sanitarne. Zostaną przeniesione, żeby nie szpeciły terenu rekreacyjnego. Już od soboty obecni będą ratownicy. Jeśli będzie działać zjeżdżalnia, zostanie też zwiększona liczba ratowników, żeby jeden był stale obecny przy zjeżdżalni. W przyszłości Balaton ma być połączony z Okoniówką, tworząc spójny teren rekreacyjny.

Fot. Anna Plewa

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies