Rusza rekrutacja na rok 2017/2018 do Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w którego skład wchodzą liceum ogólnokształcące, technikum oraz szkoła branżowa pierwszego stopnia, znana dotychczas jako szkoła zawodowa. W liceum zostaną utworzone nowe kierunki.

Dobrzeńskie szkoły czekają właśnie na ciebie! [REPORTAŻ]

Istniejące już prawie 65 lat liceum nieustannie kusi do siebie młodych ludzi. W tym roku otwarte zostaną dwie klasy. Nieco bardziej rozbudowany profil biologiczno-chemiczny oraz nowy kierunek: klasa medialno-menadżerska. Jeśli zainteresowanie będzie wystarczająco duże, otwarty zostanie także profil sportowo-turystyczny.

Klasa biologiczno-chemiczna zaprasza do siebie przede wszystkim osoby, które wiążą swoją przyszłość z medycyną, profilaktyką zdrowotną i pracą w laboratorium. W tej klasie dodatkowo odbywać się będą zajęcia z biologii w języku angielskim.

Osoby chcące kształcić się w kierunku dziennikarskim, menadżerskim, informatycznym, lub te, które zastanawiają się nad filologią, zaproszone są do klasy o profilu medialno-menadżerskim. Odbywać się tam będą także zajęcia z informatyki w języku angielskim.

Osoby zainteresowane klasą o profilu sportowo-turystycznym będą miały możliwość ukończenia kursu na przewodnika wycieczek.

Technikum mieszczące się w Dobrzeniu Małym wciąż będzie kształcić w dwóch kierunkach: technik logistyk oraz technik informatyk.

Zasadnicza Szkoła Zasadnicza (szkoła branżowa) jest w stanie wykształcić w każdym zawodzie, gdy uczeń znajdzie sobie odpowiednie praktyki.

Zespół Szkół cechuje się małą liczebnością klas, co wpływa na wysokie wyniki matury oraz egzaminów czeladnicznych. Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przystosowanych do danego przedmiotu. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach sportowych, dziennikarskich, teatralnych i przedmiotowych.

Oprócz tego, dzięki szkolnemu wolontariatowi, można kształtować swoją postawę świadomej odpowiedzialności społecznej. Dołączyć można również do szkolnego zespołu koszykarskiego Dobrzeń Rockers, prowadzonego przez anglistę Romana Partykowskiego.

Szkoła bierze czynny udział w różnych projektach oraz konkursach. W zeszłym roku, licealiści zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez firmę farmaceutyczną Adamed. W nagrodę zgarnęli 10 tys. złotych na wyposażenie laboratorium.

Zespół Szkół odznacza się miłą, ciepłą atmosferą oraz bardzo dobrą kadrą nauczycielską. Od 25 do 27 kwietnia odbywać się będą dni otwarte, na które wszystkich serdecznie zapraszamy!

Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim czeka właśnie na ciebie! [REPORTAŻ]

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie