W Pokoju podpisano umowy o dofinansowanie projektów unijnych. Ich łączna wartość to 30,3 mln zł z dotacją w kwocie 25,69 mln zł. Realizacja projektów potrwa do 2023 roku.

Projekt realizowany jest m.in. w partnerstwie z gminami Świerczów i Wilków. Dotyczy on ochrony i zachowania bioróżnorodności w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Pokoju.

Wykonywane będą prace, m.in.: objęcie prawną ochroną jedenastu drzew, nasadzenia drzew i krzewów, w tym gatunków rodzimych. Ponadto zakłada się stworzenie warunków dla bytowania płazów oraz wykonanie stanowisk edukacyjnych w zabytkowym parku w Dąbrowie. Poza tym realizowane będą zadania z zakresu podniesienia świadomości ekologicznej poprzez realizację działań edukacyjnych w Jakubowicach.

– Realizacja projektów będzie dla nas dużym wyzwaniem, ale jednocześnie spełnieniem marzeń. Wszystko to jest wynikiem wielkiej pracy, zaangażowania i świetnego przygotowania merytorycznego zespołu pracowników Gminy Pokój – poinformowała Barbara Zając, Wójt Gminy Pokój.

Projekt realizowany jest również w partnerstwie z gminą Lasowice Wielkie i Powiatem Kluczborskim. Dotyczy ochrony i zachowania bioróżnorodności w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Pokoju.

W ramach tego projektu planuje się m.in.: przeprowadzenie prac w obrębie drzewostanu, pielęgnację podszytu, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów czy utworzenie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych o długości 1,16 km. Ponadto realizowane będą zadania z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej poprzez realizację działań edukacyjnych i promocyjnych.

– Przed nami dużo pracy. Jest 10 projektów, więc mamy co robić – dodaje Joanna Ptaszek, sekretarz gminy.

– Cieszę się, że w tym ważnym momencie uczestniczymy wszyscy razem, że mamy takich partnerów i że wspólnie zarządzamy wydawaniem funduszy europejskich. Cieszę się również z tego, że pani Wójt zauważyła szanse dla Gminy Pokój. To imponujące zadanie. Czapki z głów – podkreśla Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego.

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” – takimi słowami Henry’ego Forda zakończono spotkanie.

Dziesięć projektów w pięć lat. Podpisanie umów

Fot. Kinga Tokarz

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies