W Pokoju podpisano umowy o dofinansowanie projektów unijnych. Ich łączna wartość to 30,3 mln zł z dotacją w kwocie 25,69 mln zł. Realizacja projektów potrwa do 2023 roku.

Projekt realizowany jest m.in. w partnerstwie z gminami Świerczów i Wilków. Dotyczy on ochrony i zachowania bioróżnorodności w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Pokoju.

Wykonywane będą prace, m.in.: objęcie prawną ochroną jedenastu drzew, nasadzenia drzew i krzewów, w tym gatunków rodzimych. Ponadto zakłada się stworzenie warunków dla bytowania płazów oraz wykonanie stanowisk edukacyjnych w zabytkowym parku w Dąbrowie. Poza tym realizowane będą zadania z zakresu podniesienia świadomości ekologicznej poprzez realizację działań edukacyjnych w Jakubowicach.

– Realizacja projektów będzie dla nas dużym wyzwaniem, ale jednocześnie spełnieniem marzeń. Wszystko to jest wynikiem wielkiej pracy, zaangażowania i świetnego przygotowania merytorycznego zespołu pracowników Gminy Pokój – poinformowała Barbara Zając, Wójt Gminy Pokój.

Projekt realizowany jest również w partnerstwie z gminą Lasowice Wielkie i Powiatem Kluczborskim. Dotyczy ochrony i zachowania bioróżnorodności w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Pokoju.

W ramach tego projektu planuje się m.in.: przeprowadzenie prac w obrębie drzewostanu, pielęgnację podszytu, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów czy utworzenie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych o długości 1,16 km. Ponadto realizowane będą zadania z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej poprzez realizację działań edukacyjnych i promocyjnych.

– Przed nami dużo pracy. Jest 10 projektów, więc mamy co robić – dodaje Joanna Ptaszek, sekretarz gminy.

– Cieszę się, że w tym ważnym momencie uczestniczymy wszyscy razem, że mamy takich partnerów i że wspólnie zarządzamy wydawaniem funduszy europejskich. Cieszę się również z tego, że pani Wójt zauważyła szanse dla Gminy Pokój. To imponujące zadanie. Czapki z głów – podkreśla Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego.

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” – takimi słowami Henry’ego Forda zakończono spotkanie.

Dziesięć projektów w pięć lat. Podpisanie umów

Fot. Kinga Tokarz

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie