W Polsce każdego roku na emeryturę udaje się więcej kobiet niż mężczyzn. Rok temu emeryci z Opolszczyzny byli na drugim miejscu w rankingu najwyższego przeciętnego wieku osób pobierających emeryturę.

Panie częściej

W 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał emerytury dla 293,9 tys. osób. Było to o 2,8 proc. mniej niż w 2019 r., ale 0,3 proc. więcej niż w 2020 r. W ubiegłym roku zdecydowaną większość z ogółu (289,7 tys.) przyznanych i wypłaconych świadczeń stanowiły tzw. emerytury nowosystemowe czyli te wyliczone osobom urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Wysoki poziom liczby emerytur przyznawanych według nowych zasad jest wynikiem coraz mniejszej populacji osób wnioskujących o emeryturę na starych zasadach czyli urodzonych do 31 grudnia 1948 r. Wśród osób, którym przyznawane są „nowe emerytury” dominują kobiety.

W 2021 r. świadczenie na nowych zasadach przyznano dla 167 tys. kobiet, co stanowiło 57,7 proc. wszystkich, którym wtedy przyznano emeryturę.
Do mężczyzn trafiło 122,7 tys. decyzji o emeryturach nowosystemowych. Rok wcześniej bo w 2020 r. te proporcje jeszcze bardziej akcentowały przewagę pań. Wówczas na emeryturę udało się 175,1 tys. kobiet i 112,9 tys. mężczyzn.

Starsi panowie

Średni wiek osób, którym w 2021 r. przyznano emeryturę według nowych zasad wyniósł 62,5 lat i był wyższy
o 0,2 roku od średniego wieku osób, którym takie świadczenie przyznano w 2019 r. Średni wiek mężczyzn, którzy dostali w 2021 r. emeryturę wyniósł 65,2 lat, natomiast kobiet – 60,6 lat.

Na koniec 2021 roku najstarsi emeryci żyli w województwie mazowieckim z przeciętną 72 lat. Tuż za nimi byli mieszkańcy Opolszczyzny z przeciętną 71,6 lat, a w skali kraju średni wiek osób pobierających wówczas emeryturę ZUS to 71,3 lat – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Kto zamożniejszy?

W przypadku mężczyzn przeciętna wysokość emerytury to 3 443,05 zł (69,6 proc. przeciętnego wynagrodzenia), w przypadku kobiet – 2 275,34 zł (46 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Odsetek osób, którym emerytura została przyznana w wysokości 1000 zł i mniej wyniósł w 2021 r. 10,4 proc. Emeryturą przyznaną w wysokości co najmniej 5000 zł – mogło się cieszyć wówczas 9,8 proc. osób. Pozytywne jest to, że w latach 2019-2021 spada odsetek emerytur przyznawanych w wysokości do 1000 zł.

Na emeryturę odchodzi więcej kobiet niż mężczyzn

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie