Budżet gminy Pokój na rok 2024 został uchwalony podczas grudniowej sesji rady gminy. Dochody w roku 2024 wyniosą 44 142 000 złotych, wydatki natomiast kształtują się na poziomie 47 225 000 złotych. To kolejny rok, w którym gmina dysponuje tak dużym budżetem i ponownie ponad 50% wydatków to inwestycje.

Gmina Pokój stawia na inwestycje

Odbudowano Świątynię Eugena oraz oranżerię.

W tym roku będzie dużo prac nad drogami, ale nie tylko

Rozpoczęto przebudowę dróg gminnych w Pokoju, Krogulnej, Krzywej Górze, Ładzy, Lubnowie, Domaradzkiej Kuźni czy Zieleńcu.  Przed nami przetarg na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Domaradz. Na wszystkie te zadania otrzymaliśmy dofinansowania  rządowego programu Polski Ład.

Dodatkowo przeprowadzona zostanie modernizacja budynku poczty w Pokoju, trwają prace  remontowe sali gimnastycznej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Pokoju.

Wkrótce ruszy też modernizacja infrastruktury systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i zabezpieczenie wód powierzchniowych przed skażeniem oraz montaż lamp solarnych przy drogach. Jesteśmy przed przetargiem na adaptacje 5 sal w zespole szkolno-przedszkolnym z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne.

Z Rządowego Programu Ochrony Zabytków pozyskano dofinansowanie na remonty kościołów parafialnych w Pokoju, Fałkowicach i Dąbrówce Dolnej.

Ponadto zrealizowane zostaną zadania wynikające z Funduszu Sołeckiego. Budowa i modernizacja placów zabaw, boisk sportowych i doposażanie świetlic wiejskich.

– W październiku sołectwa otrzymały informację jakimi środkami będą dysponować. Podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy decydują na jaki cel chcą przeznaczyć przydzielone im środki. Kwoty funduszu sołeckiego wahają się między 66 a 16 tysięcy złotych, w zależności od wielkości sołectwa. Co ważne, Fundusz Sołecki może być łączony z Funduszem Marszałkowskim dzięki czemu może zostać zrealizowane o wiele więcej zadań – mówi Barbara Zając, wójt gminy Pokój.

Największa inwestycja ostatnich lat na finiszu

W 2017 roku podpisano pierwsze umowy na dofinansowanie dotyczące rewaloryzacji parku w Pokoju. Zadanie zostało podzielone na 11 projektów, ponieważ jednorazowo gmina mogła ubiegać się o 3-4 miliony dofinansowania. Zadanie realizowano na przestrzeni 5 lat, krok po kroku oczywiście z udziałem własnym środków gminy. Powstał amfiteatr, fontanna, odrestaurowano popiersia i figury znajdujące się w parku. Odbudowano Świątynię Eugena oraz oranżerię, która stała się ośrodkiem edukacji przyrodniczej i obecnie znajduje się tam biblioteka publiczna. Otwarcie oranżerii połączone było ze spotkaniem z Arturem Andrusem, który promował swoją najnowszą książkę. Na obszarze 21 h przeprowadzono całą gospodarkę drzewostanem, odtworzono również system melioracyjny.

– Do użytku oddano już parking, co ułatwi dostęp do parku. Mam nadzieję, że ta inwestycja nie tylko przyciągnie do nas turystów, ale również zainspiruje do tworzenia nowych miejsc jak kawiarnie czy restauracje. Aktualnie w otoczeniu parku znajduje się już pierwsza lodziarnia. W samej oranżerii chcemy uruchomić małą kawiarenkę gdzie będzie można wypić kawę i zjeść pyszne ciasto. By najmłodsi mogli wesoło spędzić czas, planujemy stworzyć plac zabaw– dodaje Barbara Zając.

Obecnie w parku zatrudnionych jest osiem osób, w tym kierownik parku, szczególnie w okresie od marca do października pracy jest bardzo dużo, plewienie, grabienie liście itp.

Do parku można wejść na kilka sposobów, najlepiej przyjechać do Pokoju zostawić samochód na parkingu i wejść bramą główną, drugie wejście znajduje się niedaleko oranżerii, a od ul. Wolności, trzecie wejście od ul. Opolskiej .

Wstęp do parku jest wolny, należy jednak stosować się do zasad regulaminu, szczególnie gdy ktoś na spacer zabiera swojego pupila. Pamiętajmy aby czworonoga trzymać na smyczy i po nim sprzątać.

Oficjalne otwarcie parku odbędzie się 5 kwietnia, już teraz serdecznie zapraszamy.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Właściciel Portalu Opowiecie.info