Serdecznie zapraszamy do udziału w programie grantowym dla samorządów województwa opolskiego pn. Ja w internecie, którego operatorem jest Fundacja Legalna Kultura.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców dzięki udziałowi w szkoleniach: „Rodzic w internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działanie w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.

Grantobiorcami w programie mogą być gminy, które niezależnie od wielkości, występując samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową mogą składać aplikacje do Fundacji Legalna Kultura. Gmina może otrzymać grant w wysokości od 15 do 150 tys. zł na organizację i realizację szkoleń.

Nie jest wymagany wkład własny. Gminy w ramach projektu mają możliwość zakupu sprzętu komputerowego, który po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany do szkół na terenie gminy.

Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów, którzy zostaną przeszkoleni przez Fundację Legalna Kultura w zakresie metodyki nauczania dorosłych oraz wyposażeni w scenariusze szkoleń i materiały szkoleniowe. Instruktorem może zostać każda osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich trzech lat, np. bibliotekarze i bibliotekarki z gminnej biblioteki bądź nauczyciele.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie internetowej programu: https://jawinternecie.edu.pl/.

Zapraszamy do kontaktu mailowo: jawinternecie@legalnakultura.pl

W razie pytań służymy również informacjami po numerami telefonów: 574 883 100 lub 574 417 100.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze