Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu ujawnili cudzoziemca, który naruszył obowiązujące w Polsce przepisy. Mężczyzna w ciągu 30 dni musi wrócić do swojego kraju.

W piątek (23 czerwca) w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu na terytorium RP funkcjonariusze z PSG w Opolu zatrzymali w miejscowości Strojec (woj. opolskie) obywatela Indonezji. Mundurowi w toku prowadzonych czynności ustalili, że obcokrajowiec w lutym 2022 r. przyleciał z Indonezji do Holandii na podstawie paszportu wydanego przez Władze Indonezji oraz wizy wydanej przez Konsulat Holandii w Dżakarcie do celów turystycznych.

Indonezyjczyk po 3 dniach pobytu w Holandii udał się koleją do Polski, gdzie złożył w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jednakże zgodnie z Ustawą w przypadku, gdy cudzoziemiec przybył do Polski w celach turystycznych odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Ponadto w przypadku zatrzymanego ob. Indonezji Wojewoda Opolski pozostawił jego wniosek bez rozpoznania, a on tego samego dnia złożył kolejny wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę do Wojewody Małopolskiego.

Mając powyższe na uwadze stwierdzono, że cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z deklarowanymi. Komendant PSG w Opolu wszczął postępowanie administracyjne w wyniku, którego wydał mężczyźnie decyzję zobowiązującą go do powrotu w terminie 30 dni oraz orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP  i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie