Jubileusz 25-lecia istnienia na rynku Prowod Sp. z o.o.

W tym roku spółka obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia na rynku. Dążymy do tego, by poprzez zdobyte doświadczenie nasza codzienna praca gwarantowała bezpieczeństwo mieszkańcom, którzy każdego dnia odkręcając kran z wodą, wyrażają wobec spółki ogromne zaufanie, za co pragniemy podziękować.

Jak to było, jak się zmienialiśmy
31 maja 1994 r. został podpisany akt utworzenia Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Prowod Sp. z o.o. w Czarnowąsach, z inicjatywy czterech gmin: Dobrzenia Wielkiego, Popielowa, Turawy i Olszanki. Tym samym utworzono spółkę, która została zarejestrowana w Rejonowym Sądzie Gospodarczym w Opolu 1 lipca 1994 r. Spółka Prowod powstała na bazie likwidacji Wojewódzkiego Zakładu Usług Wodnych w Opolu.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było podjęcie 9 grudnia 2015 r. uchwały o połączeniu się z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. poprzez przejęcie i przeniesienie całego majątku ZGKiM do spółki Prowod. Należy nadmienić, iż historia spółki ZGKiM była niewiele krótsza, ponieważ jej początki sięgają roku 1995.

Po połączeniu PROWOD Sp. z o.o. to jednostka, która wykonuje bardzo szeroki wachlarz usług z zakresu zadań własnych gmin. Jej głównym zadaniem jest zaopatrywanie mieszkańców w wodę , a także odbiór ścieków. Spółka wykonuje również usługi komunalne, m.in. transport i odbiór odpadów, administrowanie składowiskiem, PSZOK, lokalami mieszkalnymi, pielęgnacja zieleni. Bardzo ważne dla spółki jest również zwiększanie świadomości ekologicznej, stąd prowadzonych jest wiele działań zmierzających do edukacji najmłodszych (m.in. konkursy, prelekcje w przedszkolach i szkołach, na terenie PSZOK). Na dzień dzisiejszy właścicielami spółki są trzy gminy: Dobrzeń Wielki, Popielów i Murów.

Prowod w liczbach

Obszar, na którym zlokalizowana jest infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, wynosi 427 km2, co odpowiada 1,5-krotnej powierzchni takich miast jak Wrocław czy Kraków.

Spółka obecnie eksploatuje:
• 6 stacji wodociągowych
• 13 studni głębinowych
• 3 oczyszczalnie ścieków
• 62 przesyłowe przepompownie ścieków
• 1608 hydrantów
• 2289 przydomowych przepompowni ścieków
• 365 km sieci wodociągowej
• 7693 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 189,5 km
• 268 km sieci kanalizacji sanitarnej
• 6807 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 159,5 km.

Na przestrzeni ostatnich 25 lat w spółce ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba przyłączy wodociągowych, a przyłączy kanalizacyjnych ponad 34-krotnie, co świadczy o skali wykonanych inwestycji w tym 25-leciu przez gminy (początkowo eksploatowano 221 szt. przyłączy kanalizacyjnych i 3614 szt. wodociągowych).
W 1994 r. spółka posiadała ok. 3600 podpisanych umów z odbiorcami usług wod.-kan., natomiast obecnie ma ich ponad 7000.

Spółka regularnie odbiera odpady komunalne z ponad 2500 gospodarstw domowych (7 tys. mieszkańców) i 190 firm na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
Pracownicy pielą w ciągu roku obszar 17 600 m2 terenów zielonych, a także wykaszają tereny – 604 501,29 m2.

Prowod a inwestycje
Prowod Sp. z o.o. to organizacja, która zawsze jest na dyżurze. Musimy reagować stale na awarie, wahania procesów technologicznych, ale także czerpać z nowoczesnych rozwiązań pojawiających się w naszej branży. Stąd pełnimy rolę nie tylko wykonawcy, inspektora nadzoru, ale również inwestora. Stale rozbudowujemy i modernizujemy posiadaną infrastrukturę. W ostatnich latach spółka zrealizowała oraz brała czynny udział w wielu kluczowych inwestycjach, m.in. modernizacji oczyszczalni ścieków w Czarnowąsach, modernizacji Stacji Uzdatniania Wody (Siołkowice Stare, Kurznie, Chróścice), zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej na SUW w Chróścicach. Udało się również wybudować nową oczyszczalnię ścieków w Dobrzeniu Wielkim za ponad 20 mln zł,  z  czego Spółka pozyskała 10 mln zł dofinansowania unijnego.

Obchody jubileuszu
Z okazji 25-lecia ponownie zapraszamy na Piknik Ekologiczny z okazji Dnia Dziecka – 1 czerwca (sobota) przy kąpielisku Balaton w Dobrzeniu Wielkim. Zostaną na nim wręczone nagrody dla laureatów konkursu na imię oraz projekt maskotki firmowej. Zapraszamy również do naszej strefy, gdzie przewidzieliśmy mnóstwo ciekawych atrakcji. Dzieci i młodzież szkolną zapraszamy do zwiedzania obiektów naszej spółki (stacje uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków). Informacje znajdą Państwo na stronie www.prowod.pl.
Na bieżąco można śledzić nas również na FB, a wszelkie aktualności zamieszczamy także w naszej bezpłatnej aplikacji.

Podsumowując, ostatnie 25 lat działalności gospodarczej spółki to czas, który został wykorzystany do zwiększenia potencjału gospodarczego i stabilizacji ekonomicznej, a także wdrożenia wielu nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. Dziękujemy Właścicielom, Radzie Nadzorczej, Partnerom Biznesowym, a także byłym i obecnym Pracownikom za dobrą i owocną współpracę. Jednak najbardziej chcielibyśmy podziękować Mieszkańcom Gmin, które obsługujemy, ponieważ to dzięki Państwu możemy dziś świętować ten piękny jubileusz.

Jubileusz 25-lecia istnienia na rynku Prowod Sp. z o.o.

Prelekcja o dbaniu o środowisko poprzez segregację odpadów, oszczędność wody i prądu

Jubileusz 25-lecia istnienia na rynku Prowod Sp. z o.o.
Zmodernizowane biuro Prowod Sp. z o.o. w Opolu-Czarnowąsach

Jubileusz 25-lecia istnienia na rynku Prowod Sp. z o.o.Nowa oczyszczalnia ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Inf. Prowod Sp. z o.o.

Udostępnij:

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie studentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies