Animatorzy, nauczyciele, pasjonaci oraz promotorzy edukacji kulturowej na Opolszczyźnie do 14 marca mogą zgłaszać wnioski w konkursie na realizację projektów „Eduko – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”. W edycji wiosennej na kreatywne działania rozdysponowanych zostanie łącznie 90 tys. złotych.

„Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” to ogólnopolski program wprowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. W województwie opolskim pieczę trzyma nad nim Muzeum Śląska Opolskiego.

– Konkurs „Eduko” promuje rozwój i edukację kulturową w szerokim znaczeniu. Chodzi o rozmaite działania przygotowywane przez animatorów i nauczycieli zachęcające do kreatywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu – tłumaczy Joanna Ojdana, p.o. dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego. – Odbiorcami tych działań są dzieci i młodzież ich opiekunowie.

Konkurs „Eduko”. Zgłoś się i zrób coś ekstra dla kultury w regionieCelem projektu, którego realizacja na Opolszczyźnie jest możliwa dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury oraz Samorządu Województwa Opolskiego, jest wsparcie partnerskich wydarzeń i inicjatyw, które przyczynią się do wzmacniania lokalnej wspólnoty obywatelskiej czy tożsamości wielokulturowej. Jednorazowo można wnioskować o kwotę w wysokości do 10 tys. zł.

– Projekty, do których zgłaszania gorąco zachęcamy mają ułatwiać m.in. budowanie więzi międzypokoleniowych, patriotyzmu i upamiętniania przeszłości. Łączenie edukacji i animacji kulturowej pozwala na twórczy udział w kulturze zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych – podkreśla p.o. dyrektor.

„Eduko” w regionie. Dlaczego warto?

Program “Eduko – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” jest już dobrze znany na Opolszczyźnie.

– W roku 2020 w ramach programu nasze muzeum zorganizowało 15 bezpłatnych szkoleń dla 177 animatorów, edukatorów i nauczycieli. Ponadto w ramach dwóch konkursów grantowych zrealizowano 23 projekty skierowane do dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów z Opolszczyzny. Wzięły w nich udział 1 934 osoby – informuje Joanna Ojdana.

Udział w projekcie najczęściej ma bezpośredni wpływ na środowiska lokalne, bowiem program “Bardzo Młoda Kultura” skierowany jest do animatorów, edukatorów, nauczycieli i aktywistów współpracujących z dziećmi i młodzieżą w lokalnych społecznościach.Konkurs „Eduko”. Zgłoś się i zrób coś ekstra dla kultury w regionie

Inspiruje i wspiera w przygotowaniu oraz realizacji działań nastawionych na rozwój sprawczości i podmiotowości dzieci oraz młodzieży, jak również na rozwój ich kompetencji osobistych i społecznych oraz kulturowych. Nie jest to program rozwijający działania kulturalne, ale program wspierający działania zorientowane na wzajemną edukację kulturową.

Przykładem takiego działania jest choćby jeden ze zrealizowanych projektów, w którym młodzieżowa rada miasta, dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu “Eduko” wykorzystała szansę na urozmaicenie swoich akcji, a także realne wzmocnienie działań rady, która przestała być nią tylko z nazwy i na papierze.

Beneficjenci poprzednich edycji konkursu często zwracali uwagę na fakt, że najbliższe środowisko lokalne nie zawsze jest przestrzenią mającą możliwości konstruktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, uwzględniającego ich obecne potrzeby i oczekiwania.  W istocie propozycja przyłączenia się do programu „Bardzo Młodej Kultury” mogła stanowić atrakcyjną, niemal unikalną szansę na zmianę tego status quo”.

Konkurs „Eduko”. Zgłoś się i zrób coś ekstra dla kultury w regionieAktywizujący był już sam wysiłek związany ze złożeniem wniosku w ramach programu. I jak mówią:

 „(…) był ważnym impulsem pobudzającym aktywność społeczną młodych ludzi skupionych wokół rady – stanowił on: ” sprawdzian dla tej rady, że te dzieciaki coś potrafią zrobić, że mają potencjał. I wyszło, że jedna rzecz pociąga drugą –  kontakt za kontaktem, tak to pączkowało nam”.

Młodzież nauczyła się m.in. jak napisać projekt, lub pozyskiwać partnerów, poszerzyła swoją sieć lokalnych kontaktów (angażując w działania instytucje takie jak m.in. biblioteka czy szkoła), nawiązała znajomości z lokalnymi pasjonatami.

Animatorzy i nauczyciele biorący udział w „Eduko” podkreślają, że wartością projektu jest nie tylko dobra zabawa dla obu stron – koordynatorów i beneficjentów – ale przede wszystkim odkrywanie potencjału dzieci i młodzieży oraz  stwarzanie nowych szans do działania oraz rozumienia różnego podejścia do kultury w ogóle.

Nabór 2021. Zapisz się na szkolenie

Swój wniosek na realizację projektu z zakresu  edukacji  i  animacji  kulturowej  skierowany  do  dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, oparty na partnerskiej współpracy między sektorem oświaty i kultury może zgłosić każdy (osoby fizyczne i/lub podmioty sektora publicznego  oraz  organizacje  pozarządowe), kto weźmie udział w szkoleniu obowiązkowym realizowanym przez Muzeum Śląska Opolskiego online na platformie szkoleniowej.

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom animatorów i nauczycieli.  W tym roku szkolić można się w dwóch przedziałach godzinowych, tak aby każdy mógł uczestniczyć w dogodnym dla siebie terminie:

> 26 lutego 2021 r. – O animacji i edukacji kulturowej czyli co ma być pierwsze: jajko czy kura?

Grupa I: 10.00-13.00
Grupa II: 17.00-20.00

> 2 marca 2021 r. – Jak zrobić żeby ludziom chciało się chcieć dłubać w Kulturze?

Grupa I: 10.00-13.00
Grupa II: 17.00-20.00

Więcej o „Eduko” dowiesz się ze strony: http://edukoopolskie.pl. oraz na oficjalnym profilu projektu na Facebooku TUTAJ  oraz na stronie internetowej TUTAJ.

Zdjęcia: archiwum Muzeum Śląska Opolskiego

Konkurs „Eduko”. Zgłoś się i zrób coś ekstra dla kultury w regionie

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies