Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje dotyczyć będą:

– wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

– uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego;

– wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego;

– gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego;

– zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

– Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakładce „Projekty aktów prawnych powstających w KPRM” oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy proces legislacyjny”.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu z działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Konsultacje od-nowa”, realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie z Fundacją Republikańską.

Dodatkową formą udziału w konsultacjach są spotkania konsultacyjne w formie konferencji regionalnych, które odbędą się w 16 województwach od 5 do 19 września br. wg poniższego harmonogramu:

5 września godz. 9:00: Szczecin – Centrum Konferencyjne Ambasador, al. Wojska Polskiego 67
5 września godz. 14:00: Gorzów Wielkopolski – Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II, ul. Słoneczna 63
6 września godz. 9:00: Poznań – Pałac Górków (Muzeum Archeologiczne), ul. Wodna 27
6 września godz. 14:00: Łódź – Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Narutowicza 34
7 września godz. 9:00: Wrocław – Wrocławski Kompleks Szkoleniowy, ul. Sztabowa 100
7 września godz. 14:00: Opole – Villa Academica (Uniwersytet Opolski), ul . Powstańców Śląskich 22

Konferencje w kolejnych tygodniach odbędą się w Lublinie, Rzeszowie, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku i Warszawie. Informacje o dokładnych terminach i lokalizacjach będą publikowane na stroniewww.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze