Wspieraj wolne media

Lasy Barucickie

Lasy liściaste, szczególnie te nadrzeczne, to jedne z najbogatszych przyrodniczo ekosystemów w Europie. W Stobrawskim Parku Krajobrazowym najcenniejszy obszar lasów liściastych znajduje się w północno-zachodniej części parku, pomiędzy Lubszą a Barucicami.

Lasy Barucickie

Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze został tu powołany obszar ogólnoeuropejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 Lasy Barucickie. O różnorodności biologicznej tych lasów świadczy również fakt, iż wszystkie rezerwaty przyrody, jakie znajdują się na terenie Stobrawskiego Parku krajobrazowego („Lubsza”, „Rogalice”, „Leśna Woda” i „Barucice”), leżą właśnie w tym rejonie.

Lasy BarucickieNajwiększe powierzchnie zajmują tu lasy grądowe, w których rosną głównie dęby, lipy i graby. W miejscach, gdzie nie dokonano w przeszłości zrębów zupełnych, zachowały się fragmenty starodrzewi, stanowiących enklawy drzewostanów o cechach zbliżonych do naturalnych. Siedliska grądowe to także miejsca występowania charakterystycznego zespołu fauny leśnej, w tym gatunków o dużym znaczeniu dla całej UE.
Można tu wymienić m.in.:  muchołówkę białoszyją, dzięcioła czarnego oraz średniego. Wiekowe drzewa liściaste (np. dęby i lipy) są siedliskiem rzadkich gatunków chrząszczy: pachnicy dębowej i kozioroga dobosza. Ich liczne występowanie w tym rejonie stanowiło jeden z głównych motywów ustanowienia obszaru Natura 2000. Spotkać tu można również rzadkie i chronione rośliny, takie jak należąca do storczyków kukułka Fuchsa, podkolan biały czy listera jajowata.

Lasy Barucickie

Osią całego obszaru jest rzeka Smortawa, której zimne nawet latem wody zamieszkuje m.in. chroniony minóg strumieniowy. Wzdłuż jej brzegów rosną coraz rzadsze już dzisiaj łęgi: wierzbowo-topolowe i jesionowo-olszowe.

W Lasach Barucickich można się natknąć na pozostałości po poligonie należącym do fabryki Kruppa, która znajdowała się podczas II wojny światowej w Jelczu-Laskowicach. Do dzisiejszych czasów najlepiej zachowały się 4 bunkry leżące w linii prostej, oddalone od siebie o ok. 2 km. Posiadają one szczeliny obserwacyjne, które umożliwiały załodze bunkra dokładną obserwację pocisków wystrzeliwanych z odległej strzelnicy. Ten wyjątkowo ciekawy przyrodniczo obszar może szczególnie przyciągać obserwatorów dzikiej przyrody. Należy pamiętać jednak, że zwłaszcza w tak cennych miejscach, bardzo ważne jest poruszanie się tylko po wyznaczonych do tego szlakach i ścieżkach. W tym rejonie mamy do dyspozycji żółty szlak turystyczny oraz ścieżki przyrodnicze Nadleśnictwa Brzeg zlokalizowane w pobliżu Rezerwatu przyrody „Lubsza” i miejscowości Rogalice.

Źródło i fot. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych/Oddział Stobrawski Park Krajobrazowy

 

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Redaktor, dziennikarz, fotoreporter.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies