Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił drugą edycję konkursu na przyznanie stypendium Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”.

Konkurs ma wyłonić młodych, zdolnych, kreatywnych, którzy mają odwagę tworzenia rzeczy oryginalnych. Przyznane w jednorazowej kwocie 7600 złotych stypendia pozwolą doskonalić warsztat twórczy, pogłębić umiejętności i wiedzę.

Stypendia wyłaniać będą najzdolniejszą młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych działających na terenie województwa opolskiego w siedmiu dziedzinach sztuki: muzyce, plastyce, fotografii, filmie, literaturze oraz tańcu i teatrze.

Uprawnieni do złożenia wniosku o przyznanie stypendium to pełnoletnie osoby fizyczne na stałe zameldowane na terenie naszego województwa, szkoły, instytucje kultury i stowarzyszenia twórcze oraz inne podmioty działające w sferze kultury i sztuki. Stypendystów wyłoni kapituła złożona z wybitnych autorytetów z dziedziny kultury.

Wnioski stypendialne należy składać do dnia 9 marca 2018 r (piątek). do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów można przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub składać je osobiście w kancelarii ogólnej urzędu w godzinach od 7:30 do 15:30. Ogłoszenie o naborze na stronie:

https://bip.opolskie.pl/2018/02/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-w-dziedzinie-tworczosci-artystycznej-marszalkowskie-talenty-2/

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku stypendia otrzymało trzynaścioro młodych artystów. Informacja na ten temat: https://www.opolskie.pl/2017/06/marszalkowskie-talenty-przyznane/

Źródło: Materiały prasowe UMWO

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie