Po wielu dniach oczekiwań maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości, które we wtorek (9 lipca) o godz. 8:30 opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Tegoroczną maturę zdało 84,1% maturzystów. Prawo do poprawki ma 10,4% z nich, a 5,5% absolwentów nie zdało egzaminu.

Matura 2024. Przedmioty obowiązkowe

Jak co roku maturzyści zmierzyli się z trzema przedmiotami obowiązkowymi: j. polskim, matematyką oraz wybranym j. obcym (tu najczęściej deklarowany był j. angielski). Ponadto absolwenci musieli przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ale jego wynik nie miał wpływu na zdanie matury.

Obowiązkowe były także egzaminy ustne z j. polskiego i wybranego j. obcego bez wskazywania poziomu. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba było uzyskać co najmniej 30% punktów ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów, zarówno pisemnych, jak i ustnych.

W ramach tegorocznej matury przeprowadzonych zostało średnio 556 885 egzaminów w części ustnej oraz około 1 405 725 egzaminów w części pisemnej. Do matury przystąpili absolwenci liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych II stopnia oraz liceów ogólnokształcących na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Jak poszło zdającym?

Łącznie do matury w terminie majowym przystąpiło 245 966 polskich absolwentów oraz 229 ukraińskich. Tegoroczną maturę zdało 84,1% maturzystów, czyli 206 842 osób, w tym 88,6 % absolwentów liceów (131 824) i 78,1% absolwentów techników (74 756). Prawo do sierpniowej poprawki ma 10,4%  (25 585), a 5,5% absolwentów (13 539) nie zdało egzaminu z więcej niż z jednego przedmiotu obowiązkowego. Nie mogą więc już przystąpić do poprawki. 

Pozytywny wynik z części pisemnej z j. polskiego uzyskało 95% absolwentów, matematykę zdało 89% maturzystów, a j. angielski 96%. Jednak znacznie inaczej rozkładają się średnie wyniki uzyskane z tych przedmiotów na tle kraju: 61% – j. polski, 63% – matematyka i 78% – j. angielski.

Wyniki w liceach i technikach 

Wyniki różnią się między absolwentami liceów i techników. Licealiści uzyskali 88,6% zdanych egzaminów, a 7,6% ma prawo do poprawki. Z kolei w technikach maturę zdało 78,1% zdających, a do poprawki przystąpić może 14,5%. Zaś wśród absolwentów szkół branżowych II stopnia świadectwo dojrzałości otrzymało 17,4% osób.

Porównanie średnich wyników trzech obowiązkowych przedmiotów (j. polskiego, matematyki i j. obcego – tu angielskiego) między absolwentami liceów i techników przedstawia się następująco: licealiści j. polski zdali średnio na 65%, a maturzyści z techników na 56%. Średni wynik z matematyki w liceum to 68%, a w technikum  56%. J. angielski licealiści zdali średnio na 83%, a absolwenci techników na 72%. 

Maturzyści obowiązkowo musieli wybrać także co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Tu nie było progu zaliczenia, gdyż samo przystąpienie do egzaminu dawało możliwość zdania matury. Wśród najchętniej  wybieranych rozszerzeń znalazły się: j. angielski – 69,8% zdających, matematyka – 27,6% zdających i geografia – 23,5% zdających.

Egzamin dojrzałości na tle województw

J. polski najlepiej napisali maturzyści z województwa mazowieckiego, którzy uzyskali średni wynik 63,67%. Tuż za nimi znalazło się województwo małopolskie, a potem śląskie. Najniższy średni wyniki zdobyło zaś województwo opolskie – 56,57%. Z kolei z egzaminem ustnym z j. polskiego najlepiej poradzili sobie maturzyści w województwie podkarpackim, gdzie średni wynik wyniósł 72,51%.

Jeżeli chodzi o egzamin z matematyki, najlepiej napisali go uczniowie z województwa mazowieckiego – średni wynik to 65,63%. W województwie opolskim zaś przypadł najniższy średni wynik – 59,84%.

Z kolei najlepszy wynik z matury pisemnej z j. angielskiego także uzyskali maturzyści z województwa mazowieckiego, średni wynik – 80,95%. A jeśli chodzi o egzamin ustny z j. angielskiego, to najwyższą średnią, 79,33%, uzyskali absolwenci z województwa lubuskiego.

Niezdana matura. I co dalej?

Każdy maturzysta po otrzymaniu egzaminu dojrzałości, ma prawo wnieść odwołanie od wyników. Aby to zrobić, musi spełnić określone procedury, które doprowadzą do ponownego wglądu do jego pracy maturalnej.

Z kolei maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, czyli nie uzyskał minimalnego progu zdawalności 30% punktów, ma prawo do poprawki. W tym roku część pisemna egzaminu poprawkowego przypadnie na 20 sierpnia, a część ustna na 21 sierpnia. Wyniki matury poprawkowej zostaną ogłoszone 10 września.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Studentka Public Relations na Uniwersytecie Opolskim. Interesuje się muzyką, chętnie czyta książki rozwojowe. Wolny czas spędza również na macie, ćwicząc jogę.