Wspieraj wolne media

Przedstawiamy rozmieszczenie oraz godziny otwarcia punktów bezpłatnej pomocy prawnej w powiecie opolskim.

Przypominamy jednak, iż pomoc nie obejmuje spraw podatkowych z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Miejsca oraz terminy, w których interesanci mogą zgłaszać się po porady przedstawiamy poniżej.

Dąbrowa (Urząd Gminy ul. Sztonyka 56) – pomoc prawna Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu:

 • Poniedziałek w godz. 8:00-12:00
 • Czwartek w godz. 13:00-17:00

Kontakt: 77 4641 010 wew. 210

Dębska Kuźnia (Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Wiejska 53):

 • Wtorek w godz. 14:00-18:00 (poradnictwo obywatelskie Fundacji HONESTE VIVERE)
 • Środa w godz. 14:00-18:00 (pomoc prawna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu)

Kontakt: 697 686 155

Dobrzeń Wielki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Namysłowska 28) – pomoc prawna Stowarzyszenia LEX OPTIMA:

 • Wtorek w godz. 08:00-12:00
 • Piątek w godz. 08:00-12:00

Kontakt: 77 40 32 550

Komprachcice (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ks. B. Bilińskiego 2):

 • Poniedziałek w godz. 11:00-15:00 (poradnictwo obywatelskie Fundacji HONESTE VIVERE)
 • Piątek w godz. 08:00:12:00 (pomoc prawna Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu)

Kontakt: 77 46 47 305

Łubniany (Urząd Gminy, ul. Opolska 104) – pomoc prawna Stowarzyszenia LEX OPTIMA:

 • Środa w godz. 08:00-12:00

Kontakt: 77 42 70 533

Niemodlin (Zespół szkół, ul. Opolska 34):

 • Poniedziałek w godz. 13:00-17:00 (pomoc prawna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu)
 • Wtorek, Środa w godz. 13:00-17:00 (poradnictwo obywatelskie Fundacji HONESTE VIVERE)

Kontakt: 697 685 812

Ozimek (Dom Kultury, ul. Ks. Kałuży 4):

 • Poniedziałek, Środa w godz. 09:00-13:00 ( poradnictwo obywatelskie Fundacji MŁODZI LUDZIOM)
 • Czwartek w godz. 09:00-13:00 (pomoc prawna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu)

Kontakt: 77 46 51 139

Popielów (SamorządoweCentrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, ul. Powstańców 34) – pomoc prawna Stowarzyszenia LEX OPTIMA:

 • Czwartek w godz. 10:00-14:00

Kontakt: 77 464 92 193

Prószków (Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Daszyńskiego 6):

 • Wtorek w godz. 14:00-18:00 (pomoc prawna Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu)
 • Czwartek w godz. 12:00-16:00 (poradnictwo obywatelskie Fundacji MŁODZI LUDZIOM)

Kontakt: 77 46 48 062

Tarnów Opolski (Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6):

 • Wtorek w godz. 08:00-12:00 (pomoc prawna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu)
 • Piątek w godz. 08:00-12:00 (poradnictwo obywatelskie Fundacji HONESTE VIVERE)

Kontakt: 77 46 40 881

Tułowice (Urząd Miejski, ul. Szkolna 1):

 • Środa w godz. 08:00-12:00 (pomoc prawna Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu)
 • Piątek w godz. 08:00-12:00 (poradnictwo obywatelskie Fundacji HONESTE VIVERE)

Kontakt: 77 46 00 143 wew. 28

Turawa (Urząd Gminy, ul. Opolska 39c) – pomoc prawna Stowarzyszenia LEX OPTIMA:

 • Poniedziałek w godz. 08:00-12:00

Kontakt: 77 42 12 012 wew. 122

Opole (Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29):

 • Czwartek w godz. 08:00-12:00 (pomoc prawna Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu)
 • Piątek w godz. 08:00-12:00 (pomoc prawna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu)

Kontakt: 77 54 15 148

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

 • osobie, która nie ukończyła 26 lat,
 • osobie, która ukończyła 65 lat,
 • osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • osobie której, w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osobie, która jest w ciąży,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Warto zapamiętać, gdzie znajduje się najbliższy punkt udzielania pomocy.

 

 

 

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie absolwentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies