Noworoczne spotkanie członków i członkiń Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego odbyło się w Głębinowie (5 lutego 2018 r.). Było połączone ze spotkaniem z Jego Ekscelencją ks. prof. dr. hab. Andrzejem Czają, biskupem opolskim.

Poseł Ryszard Gala omówił aktualny stan przygotowań do tegorocznych wyborów samorządowych, a także przedstawił zestawienie najważniejszych zmian w kodeksie wyborczym. Do tych spraw odnieśli się także przewodniczący TSKN, Rafał Bartek, oraz wicemarszałek Roman Kolek. Temat wywołał gorącą dyskusję, która będzie wkrótce kontynuowana.

Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Opolskiego, Hubert Kołodziej, poinformował o możliwościach pozyskania środków na ochronę zabytków oraz o zbliżającym się Dniu Języka Ojczystego, który organizują 21 lutego 2018 r. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna oraz Niemieckie Towarzystwo Oświatowe.

W swoim wystąpieniu do członków stowarzyszenia biskup Andrzej Czaja omówił stanowisko Kościoła w sprawie chrześcijańskiego kształtu patriotyzmu. Podkreślił przy tym nasze śląskie uwarunkowania i zagrożenie rosnącym nacjonalizmem. Podkreślał, że patriotyzm powinien łączyć i służyć pojednaniu, a nie dzielić.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie