Wspieraj wolne media

W czasie kiedy w kraju panuje upalna pogoda, a przed nami całe lato, pamiętać należy, że wysokie temperatury doskwierają nie tylko ludziom ale również zwierzętom. Być może nie każdy zdaje sobie sprawę, że niezapewnienie zwierzętom warunków dostosowanych do panujących warunków atmosferycznych może skutkować pociągnięciem właściciela zwierzęcia do odpowiedzialności karnej.

Właściciele zwierząt mają obowiązek zapewnienia im – nie tylko w czasie upałów – dobrych warunków bytowaniu, dostępu do pożywienia i wody. W czasie, gdy na dworze panują wysokie temperatury, właściciele zwierząt powinni zwrócić szczególną uwagę to, aby zadbać o ich dostęp do świeżej wody i zapewnić niezbędny ruch. W przypadku zwierząt domowych należy zapewnić im zacienione miejsce wypoczynku, a spacery nie powinny dostosowane do stanu zdrowia zwierzęcia.

Obowiązująca w Polsce ustawa o ochronie praw zwierząt w pierwszym artykule mówi o tym, że „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. W dalszej treści ustawa szczegółowo reguluje kwestię opieki nad zwierzętami, przede wszystkim stanowiąc, że niedopuszczalne jest znęcanie się nad nimi.

Znęcanie może przybrać różnego rodzaju formy, ustawa o ochronie zwierząt wymienia katalog otwarty zachowań, które spełniają przesłanki znęcania. Zgodnie z treścią ustawy, za znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć m.in.:

  • zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia,

  • złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt,

  • utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania,

  • porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,

  • wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu,

  • utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Pamiętać należy, że powyższe wyliczenie jest tylko przykładowym, a za znęcanie się nad zwierzęciem mogą zostać uznane również inne naganne zachowania.

Zwierzę, nad którym właściciel się znęca może być mu odebrane na podstawie decyzji wydanej przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta i przekazane schronisku dla zwierząt, gospodarstwu rolnemu lub ogrodowi zoologicznemu, w zależności od gatunku odebranego zwierzęcia. W przypadku gdy przekazanie zwierzęcia wyżej wymienionym podmiotom jest niemożliwe, zwierzę może trafić do osoby prywatnej lub stosownej instytucji zajmującej się opieką nad zwierzętami.

Ustawa mówi o tym, że każdy kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Nadto ustawa zabrania trzymania zwierząt domowych na uwięzi (łańcuchu) dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub w sposób powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Istotnym jest, że długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

W przypadku zwierząt gospodarskich ustawa nakazuje osobom je utrzymującym zapewnienie im opieki i właściwych warunków bytowania, które w szczególności nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień.

Naruszenie powyżej wskazanych nakazów i zakazów może skutkować karą pozbawienia wolności do lat 3 lub grzywny. Dodatkowo Sąd może nakazać właścicielowi zwierzęcia zapłatę nawiązki do 1.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Bardzo ważne jest aby w czasie upału nie pozostawiać psa zamkniętego w samochodzie, gdyż przy temperaturze powietrza ok 30 stopni Celsjusza, temperatura w samochodzie wzrasta nawet do 100 º C. W razie konieczności ratowania psa pozostawionego w takich warunkach, dokonując przy tym zniszczeń samochodu, można uniknąć kary z uwagi na ratowanie życia zwierzęcia. W takim wypadku sąd może wymierzyć karę nadzwyczajnie złagodzoną albo odstąpić od jej wymierzenia.

Ważnym wydaje się być również przepis Kodeksu wykroczeń, które mówią sytuacji, gdy zwierzę stwarza zagrożenie dla otoczenia.

Obowiązki właścicieli zwierząt w czasie upalnej pogodyAutorką artykułu jest adwokat Izabela Kociok-Skóra, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Opolu.

Jeśli istnieją zagadnienia prawne, które Państwa szczególnie interesują, zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem specjalnie utworzonej dla Państwa skrzynki e-mail: prawnik@opowiecie.info.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie absolwentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies