Wprowadzone w 2016 i 2018 roku rygorystyczne zmiany przepisów dotyczących gospodarowania odpadami nałożyły na firmy działające w branży  oraz na samorządy szereg dodatkowych wymagań. Wprowadzenie zmian spowodowało znaczny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, co odczuli przede wszystkim właściciele nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne.    

Zakaz składowania frakcji kalorycznych, czyli nienadających się do recyklingu pozostałości z sortowania odpadów, wymusił przekazywanie tej frakcji do spalarni lub cementowni, które wykorzystują je jako paliwo alternatywne. W Polsce brakuje jednak instalacji do spalania odpadów, co powoduje dodatkowe koszty magazynowania odpadów, którego czas został ograniczony do 1 roku. W przypadku magazynowania odpadów wprowadzone zostały rygorystyczne przepisy przeciwpożarowe, obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów oraz zapewnienie zabezpieczenia roszczeń na wypadek pozostawienia odpadów bez zagospodarowania lub spowodowania negatywnych skutków lub szkód w środowisku.

Zmiany przepisów miały spowodować większe zaangażowanie gmin w selektywną zbiórkę odpadów i zwiększyć odzysk surowców wtórnych, wciąż jednak znaczna część odbieranych odpadów komunalnych to odpady zmieszane. Powstały również problemy z zagospodarowaniem określonych rodzajów odpadów komunalnych, między innymi odpadów wielkogabarytowych. W obecnej sytuacji koszt zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych wzrósł dwu a nawet trzykrotnie.

W powiecie opolskim przyjęcia odpadów wielkogabarytowych i budowlanych dla gmin ościennych wstrzymał Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu, co uzasadnione zostało ograniczonymi mocami przerobowymi instalacji. Sytuacja ta wymusiła okresowe wstrzymanie odbioru odpadów wielkogabarytowych w Gminie Dobrzeń Wielki. Zagospodarowanie odpadów w innych instalacjach, po cenach dwukrotnie wyższych od cen z roku 2019, wiązałoby się z wprowadzeniem zwiększenia opłat za odbiór odpadów dla mieszkańców, czego Gmina Dobrzeń Wielki stanowczo stara się uniknąć. Gmina szuka innych możliwości zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych bez dodatkowego obciążenia kosztami mieszkańców, czego efektem było wznowienie przyjmowania odpadów wielkogabarytowych przez gminny PSZOK w okresie wakacyjnym.

W obecnej sytuacji samorządy oraz przedsiębiorstwa prowadzące instalacje przetwarzania odpadów z niecierpliwością oczekują zapowiadanych przez wiceministra klimatu zmian w gospodarce odpadami. Zasadniczą zmianą ma być zniesienie zakazu składowania frakcji kalorycznych na okres dwóch lat. Dopuszczenie składowania pozwoli firmom zagospodarować odpady po niższych kosztach. Planuje się również wydłużyć dopuszczalny czas magazynowania odpadów z roku do trzech lat, a także wprowadzenie innych zmiany, które mają zatrzymać wzrost kosztów zagospodarowania odpadów oraz dają czas samorządom na przeprowadzenie inwestycji, między innymi budowę spalarni odpadów lub przystosowanie lokalnych ciepłowni do spalania paliwa z odpadów.

Odpady wielkogabarytowe- WIELKI PROBLEM

Jak tylko pojawi się możliwość przekazania odpadów wielkogabarytowych w celu zagospodarowania ich na instalacji w Opolu, Prowod Sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru tychże odpadów, o czym mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki zostaną poinformowani poprzez stronę internetową Urzędu Gminy oraz Spółki, a także poprzez portal Opowiecie.info. Dodatkowo informujemy, iż wszelkie ważne informacje dotyczące usług komunalnych oraz działalności wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy można otrzymywać bezpośrednio na swój telefon poprzez darmową aplikację mobilną spółki Prowod.

Zeskanuj kod i pobierz aplikację

Odpady wielkogabarytowe- WIELKI PROBLEM

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies