Przestrzeganie zasad ruchu drogowego jest bezwzględnym obowiązkiem wszystkich jego uczestników. Zdarzają się jednak sytuacje, w których mimo stosowania się do wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz respektowania oznaczeń na drodze, nasz pojazd ulegnie zniszczeniu (przebicie opon, wygięcie felg, a nawet zerwanie miski olejowej czy podwozia) wskutek wad nawierzchni drogi (zazwyczaj dziur, choć niekoniecznie).

Brak w zdarzeniu innego pojazdu, nie jest równoznaczny z brakiem możliwości przypisania odpowiedzialności za zaistniałą sytuację konkretnemu podmiotowi, którym w tym przypadku jest zarządca dróg.

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:

Do zarządcy drogi należy w szczególności:

„[…] 10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających. […]”

Naprawa wad nawierzchni jest zatem jednym z obowiązków należących do zarządcy drogi, a zatem – w razie uszkodzenia pojazdu wskutek nieusuniętych wskutek zaniedbania wad nawierzchni, kierowcy przysługuje możliwość ubiegania się o odszkodowanie na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”

 1. Prawidłowe udokumentowanie zdarzenia

Zdarzeniom drogowym zwykle towarzyszą silne emocje, przez które możemy zapomnieć o właściwym udokumentowaniu zdarzenia, a która to dokumentacja będzie mieć zasadnicze znaczenie przy ubieganiu się od zarządcy dróg o odszkodowanie.

Podczas uszkodzenia pojazdu wskutek uszkodzenia drogi, należy:

 • wezwać policję lub straż miejską, która sporządzi notatkę ze zdarzenia. Powyższy wymóg może wydawać się zbędny, jako że w zdarzeniu nie brał udziału inny pojazd, jednak – jak pokazuje praktyka oraz orzecznictwo sądowe – znaczenie notatki policyjnej/ straży miejskiej w takich sytuacjach ma istotny (choć nie przesądzający) walor dowodowy;
 • zabezpieczyć dane kontaktowe do świadków zdarzenia;
 • sporządzić dokładną dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia wraz z wadami nawierzchni drogi. W tym celu warto położyć przy wadliwym fragmencie drogi inny przedmiot, który będzie wskazywać na przybliżone wymiary wady nawierzchni;
 • sporządzić dokładną dokumentację fotograficzną uszkodzeń pojazdu;
 • zachować wszelkie paragony dokumentujące koszty naprawy samochodu.

 

 1. Zgłoszenie szkody

Wyróżniamy cztery rodzaje dróg krajowych: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zarządcą każdej z wyżej wskazanych dróg jest inny podmiot. Tym samym, wystąpienie o odszkodowanie o naprawę pojazdu w związku ze szkodą powstałą wskutek wad nawierzchni:

 1. na drogach krajowych powinno nastąpić do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
 2. na drogach wojewódzkich powinno nastąpić do zarządu województwa;
 3. na drogach powiatowych powinno nastąpić do zarządu powiatu;
 4. na drogach gminnych powinno nastąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Po otrzymaniu zgłoszenia, zarządca zazwyczaj informuje swojego ubezpieczyciela, który kieruje do pojazdu swojego rzeczoznawcę, celem ustalenia przyczyny oraz rozmiarów szkody.

Wymaga podkreślenia, iż samo zgłoszenie szkody nie daje pewności otrzymania odszkodowania za jej powstanie. Przy ocenie, czy szkoda powstała wskutek wad nawierzchni, pod uwagę będzie brane to, czy kierowca jechał przepisowo, wystarczająco udowodnił powstanie szkody pojazdu w związku z wadą nawierzchni a także czy na odcinku drogi, na którym znajdowała się wada nawierzchni, nie znajdowały się znaki ostrzegające o możliwości jej wystąpienia.

Kierowcom przysługuje możliwość wystąpienia o odszkodowanie w ciągu 3 lat od zdarzenia.

W razie wątpliwości, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach.

Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu wskutek wad nawierzchni

Autorem artykułu jest aplikant radcowski – Aleksander Jackowiak , tel. 696-469-998, jackowiaklegal.pl

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie absolwentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies