Policja prowadzi dzisiaj ogólnopolskie działania policyjne pn. „Prędkość”. Kierowcy powinni spodziewać się funkcjonariuszy z miernikami laserowymi. Na ulice wyjadą również nowe nieoznakowane radiowozy polskiej policji BMW 330i xDrive.

Dziś w całej Polsce kierowcy powinni spodziewać się zarówno statycznych punktów pomiarów prędkości, jak i pomiarów prowadzonych dynamicznie. Kontrola przeprowadzana będzie przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Prowadzenie stałego nadzoru nad ruchem drogowym i egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego – w tym określonych limitów prędkości – stanowi jedno z najbardziej strategicznych zadań Policji.

Pamiętajmy też, że konsekwencje łamania przepisów ruchu drogowego, w tym przekraczania dozwolonych  limitów prędkości, ponoszą nie tylko sprawcy. W wielu przypadkach ofiarami tego typu zachowań są także inni uczestnicy ruchu drogowego.

Jak pokazują analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekraczanie dopuszczalnych prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych. Nadmierna prędkość w ostatnich latach jest przyczyną ok. 25% wypadków drogowych. Liczba osób, które giną w tych zdarzeniach stanowi 40% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.

Podczas działań policjanci będą przypominać, jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – czyli taką, przy której kierujący zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem. Pamiętajmy, że w ruchu drogowym sytuacja często bywa dynamiczna i mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Wówczas nadmierna prędkość staje się czynnikiem, który powoduje, że tracimy kontrolę nad pojazdem, co z kolei może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

W Polsce obowiązują następujące limity prędkości:

  • Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5:00–23:00 wynosi 50 km/h;
  • Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 23:00–5:00 wynosi 60 km/h;
  • Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h;
  • prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku:
    1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t: na autostradzie – 140 km/h, na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h, na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h, na pozostałych drogach – 90 km/h
    2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1: na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h, na pozostałych drogach – 70 km/h;
  • Dla autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej – 100 km/h.
Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie