Z Anną Kocińską-Scholz, wiceprzewodniczącą Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu, o ministerialnym projekcie „Umiem pływać”, jego minionej edycji na Opolszczyźnie oraz działaniu na rzecz kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży z naszego województwa, rozmawia Tomasz Chabior.

Na czym polega projekt „Umiem pływać”?

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” to dodatkowe zajęcia sportowe dla wszystkich uczniów klas I-III szkół podstawowych w całym kraju, bez dzielenia ich na mniej lub bardziej uzdolnionych ruchowo czy sprawnych fizycznie. Autorzy projektu skupili się na tym, aby wychować pokolenie, które potrafi pływać, a przy okazji wyłowić najbardziej perspektywiczne dzieci i pokierować je do klubów oraz sekcji pływackich. Być może ci dobrze zapowiadający się młodzi adepci zostaną następcami Otylii Jędrzejczak, Rafała Szukały czy Pawła Korzeniowskiego.

Dlaczego akurat pływanie, a nie inna aktywność?

Pływanie jest jedną z najlepszych form rozwoju dla młodych osób. Sprawia dużo radości, bawi, a jednocześnie pomaga rozwijać wszechstronnie całe ciało. Zdecydowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia różnego rodzaju dysfunkcji, poprzez wzmocnienie układu mięśniowego, kostnego oraz krążeniowo-oddechowego. Zresztą jednym z głównych celów programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest profilaktyka i korygowanie wad postawy oraz przeciwdziałanie nadwadze i otyłości.

Nauka pływania zmniejszy też liczbę utonięć.

Każdego roku w Polsce dochodzi do wielu utonięć i innych podobnych wypadków, ale podczas „Umiem pływać” dzieci uczą się, jak radzić sobie w wodzie. Myślę więc, że projekt znacznie wpłynie na bezpieczeństwo nad wodą. W całym kraju realizowany jest od 2014 roku i, co najważniejsze, będzie kontynuowany.

Kiedy więc „Umiem pływać” zagościło w naszym regionie?

W 2018 roku. Autorem tego programu jest byłe już Ministerstwo Sportu. Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu pełni rolę operatora wojewódzkiego projektu na terenie województwa opolskiego, ponieważ trzy lata temu po raz pierwszy udało nam się pozyskać dofinansowanie na jego realizację. Warto również zaznaczyć, że zajęcia są bezpłatne dla uczestników, ponieważ co roku zadanie wspiera również Samorząd Województwa Opolskiego oraz poszczególne samorządy gminne. W imieniu uczestników projektu serdecznie dziękuję tym jednostkom.

Tegoroczna edycja udała się?

Jej odbiór w większości był bardzo pozytywny. Oczywiście w związku z trwającą pandemią część rodziców nie wyraziła zgody, aby ich dzieci kontynuowały w tym roku zajęcia. Był to szczególnie trudny okres. Pod koniec ubiegłego roku samorządy gminne zgłosiły do programu 4320 uczniów. W związku z zamknięciem szkół i pływalni w marcu został on zawieszony, a wznowienie zajęć nastąpiło dopiero w drugiej połowie roku. Finalnie uczestniczyło w nim około 1700 uczniów oraz 115 nauczycieli ze szkół w 16 gminach województwa opolskiego.

W kraju projekt będzie kontynuowany, ale czy możemy spodziewać się kolejnej edycji na Opolszczyźnie?

Aktualnie jesteśmy na etapie sporządzenia wniosku do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a niebawem również do Samorządu Województwa Opolskiego. Jeżeli wnioski zostaną ocenione pozytywnie i otrzymamy dofinasowanie, to realizację kolejnej edycji „Umiem pływać” rozpoczniemy marcu 2021 roku. Do tej pory zgłosiło się do nas 2700 uczniów z 19 opolskich gmin.

„Umiem pływać” to nie jedyny projekt, który Wojewódzkie Zrzeszenie LZS realizuje z myślą o dzieciach i młodzieży.

Realizujemy jeszcze dwa autorskie programy dofinansowywane z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. Są to zajęcia upowszechniające sporty zimowe „Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa” oraz zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Organizujemy też Wojewódzkie Igrzyska dla Dzieci i Młodzieży Szkół Wiejskich w grach zespołowych i lekkoatletyce. Wszystkie projekty, które realizujemy, kierujemy przede wszystkim do uczniów zamieszkujących obszary wiejskie i małe miasta. Takie osoby często nie posiadają dostępu do określonej infrastruktury sportowej, jak pływalnia, lodowisko czy stadion sportowy. Inicjatywy naszego zrzeszenia od lat cieszą się dużym zainteresowaniem i liczną frekwencją uczestników, zatem nie robimy tego na marne.

Jaką rolę pełni WZ LZS w opolskim społeczeństwie?

To wojewódzka organizacja działająca w zakresie sportu, rekreacji i turystyki na rzecz mieszkańców wsi i miast. Jej członkami są gminne i powiatowe zrzeszenia LZS oraz kluby, w tym LZS, LKS i LUKS. Do wojewódzkiego zrzeszenia należy 15 000 członków z 400 klubów, z czego około 1 000 osób to aktywni działacze sportowi.

Dodatkowo, w tym roku powołaliśmy Opolskie Biuro Związków Sportowych, które realizuje zadania zlecone przez Samorząd Województwa Opolskiego oraz ówczesne Ministerstwo Sportu. Są to zadania z zakresu współpracy interdyscyplinarnej różnych środowisk sportowych i wspierania szkolenia uzdolnionej sportowo młodzieży, która uczestniczy w Systemie Sportu Młodzieżowego. Najogólniej mówiąc, zarządzamy i koordynujemy sportem młodzieżowym na terenie całej Opolszczyzny.

Wspólnie z przewodniczącym zrzeszenia, Panem Gerardem Halamą, oraz Prezydium Zarządu stanęliśmy przed niemałym wyzwaniem, bo to ogrom pracy, przede wszystkim dla pracowników naszego biura. Po roku pracy możemy stwierdzić, że to na pewno nowe, cenne doświadczenie, a kontakty z przedstawicielami różnych dyscyplin sportowych pozwoliły poznać specyfikę, problemy i sukcesy każdej z nich. Informacja zwrotna dotycząca naszej pracy, jaką otrzymujemy od prezesów poszczególnych związków sportowych, trenerów koordynatorów czy nauczycieli wychowania fizycznego, uczestniczących w projektach, jest pozytywna, a to bardzo motywuje nas do działania na rzecz opolskiego społeczeństwa.

Dziękuję za rozmowę.

ANNA KOCIŃSKA-SCHOLZ

Pływanie bawi, rozwija i przeciwdziała problemom zdrowotnym. Anna Kocińska-Scholz o projekcie „Umiem pływać” [ROZMOWA]

Anna Kocińska-Scholz / © Tomasz Chabior

Główna koordynatorka projektu „Umiem pływać” na terenie Opolszczyzny. Od 2016 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu. Jej największą motywacją do pracy jest wielka pasja do sportu, sama z resztą lubi jeździć na rowerze, uprawiać pilates i jogę oraz oglądać lekkoatletykę.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Redaktor, dziennikarz, fotoreporter

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies