Komisja Europejska wybrała 14 nowych konsorcjów Uniwersytetów Europejskich. W tym gronie, w sojuszu KreativEU, jest Politechnika Opolska.


Politechnika Opolska w elitarnym sojuszu Uniwersytetów Europejskich

Politechnika Opolska w ciągu ostatnich czterech lat prężnie się rozwija. Co roku otwieramy nowe kierunki kształcenia, doposażamy laboratoria, przeprowadzamy duże inwestycje jak przebudowa budynku „Lipsk” oraz budowa „Newtona”. Prowadzimy także badania naukowe na najwyższym poziomie, co udowadniają najważniejsze rankingi świata jak prestiżowa Lista Szanghajska, na której jesteśmy jedyną uczelnią w regionie i to obecną aż w trzech dyscyplinach naukowych. Teraz nasza uczelnia dołączą do elitarnego grona konsorcjów Uniwersytetów Europejskich – informuje prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.

Uniwersytety Europejskie to międzynarodowe partnerstwa uczelni, które w założeniach mają być europejskimi uniwersytetami przyszłości. Termin „uniwersytety” należy rozumieć w najszerszym znaczeniu – obejmuje on wszystkie rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego.

To dla nas bardzo ważna i bardzo dobra wiadomość ponieważ kładziemy duży nacisk na współpracę międzynarodową. Zatrudniamy zagranicznych naukowców, ale także nasi pracownicy wyjeżdżają na staże i badania na prestiżowe uczelnie. Angażujemy się również w liczne projekty międzynarodowe z ośrodkami z różnych stron świata. Teraz nasza politechnika będzie wdrażać zupełnie nowy model kształcenia i wymiany akademickiej z ośrodkami partnerskimi – wylicza prof. Marcin Lorenc.

Wśród 14 nowych sojuszy znajduje się KreativEU, do którego należy Politechnika Opolska. KreativEU to Uniwersytet Europejski zdolny zaoferować konkurencyjny i atrakcyjny europejski system edukacji i badań, w ramach którego studenci, badacze, pracownicy naukowi i całe społeczeństwo współpracują w ramach różnych kultur oraz ponad granicami i dyscyplinami akademickimi.

– W ramach konsorcjum będziemy prowadzić współpracę dotyczącą wdrożenia innowacyjnego modelu edukacyjnego. Powstaną nowe międzynarodowe kierunki kształcenia, kursy dające możliwość uzyskania mikropoświadczeń oraz szkoły letnie w obszarach tematycznych obejmujących m.in.: dziedzictwo narodowe, architekturę, kulturoznawstwo, etnografię, nauki o żywności, nauki o materiałach, technologie immersyjne, sztuczną inteligencję, ekologię i planowanie krajobrazu, zrównoważony rozwój, ekonomię, marketing  i zarządzanie – wylicza dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Opolskiej.

Działanie Uniwersytetu Europejskiego zwiększy zakres mobilności naszych studentów. Warto podkreślić, że zarówno studenci jak doktoranci i pracownicy będą mogli płynnie przemieszczać się aby studiować, szkolić się, uczyć, prowadzić badania, pracować lub świadczyć usługi we wszystkich instytucjach partnerskich.

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej nowe sojusze otrzymają do 14,4 mln euro każdy na 4 lata. Swoją działalność rozpoczną jesienią.

Politechnika Opolska w elitarnym sojuszu Uniwersytetów Europejskich

Inf. fot. Politechnika Opolska

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie