Pomnikowe dęby Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego znajduje się ponad 50 drzew noszących miano pomnika przyrody. Najczęściej są to dęby, ale zdarzają się również buki, wiązy, lipy czy sosny, wszystkie wyjątkowo wiekowe i okazałe.

Pomnikowe dęby Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

Szczególnie malownicze są miejsca, gdzie drzewa będące pomnikami przyrody, tworzą całe aleje. Jedną z nich możemy zobaczyć przy drodze biegnącej z miejscowości Nowa Bogacica do Zameczka. Tworzy ją 9 majestatycznych dębów szypułkowych w wieku od 300 do 400 lat, obwodach 450-650 cm i wysokości dochodzącej do 25 m. Niektóre z nich są wewnątrz puste, a duże rozmiary umożliwiają nawet wejście do wnętrza pnia. Takie wiekowe drzewa poza niezaprzeczalnymi walorami krajobrazowymi jakie posiadają, stanowią też doskonałe miejsce schronienia dla wielu gatunków zwierząt. Ich dziuple to doskonała kryjówka dla nietoperzy, a w drewnie rozwijają się często larwy chronionych i rzadkich gatunków chrząszczy, takich jak kozioróg dębosz, jelonek rogacz czy pachnica dębowa.

Pomnikowe dęby Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

Wnikliwy obserwator tego miejsca zauważy, że fragment drogi, przy której rosną nasze dęby, biegnie po wyraźnym nasypie, znacznie powyżej poziomu gruntu. Dziś fakt ten wydaje się nie mieć uzasadnienia, gdyż tereny wokół są raczej suche, ale niektóre źródła podają, że w dawnych czasach na wschód od drogi znajdowały się stawy, a usypany wał był ich groblą. Wtedy też prawdopodobnie zostały posadzone dzisiejsze pomniki przyrody.  Co ciekawe zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody pomnikiem przyrody może być nie tylko drzewo, ale także źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Obiekt chroniony w ten sposób powinien mieć tabliczkę z napisem „Pomnik przyrody" zaopatrzoną godłem. Decyzję o uznaniu obiektu za pomnik przyrody podejmuje wojewoda lub rada gminy. 

Pomysłodawcą pojęcia „Pomnik przyrody" był wielki geograf, podróżnik i przyrodnik, Aleksander von Humboldt. W latach 1799-1804 odbył on podróż do Wenezueli i pojęciem tym określił najstarsze i najpotężniejsze drzewo tego kraju. Trafność tego skojarzenia została uznana na całym świecie.

W Polsce pierwszy przepis prawny chroniący drzewa wydał w 1423 roku król Władysław Jagiełło. Obecnie na terenie naszego kraju mamy ponad 36 tys. pomników przyrody.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie