Postęp rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim, postępuje zgodnie z założonym planem. Kontrakt wart ponad 20 milionów PLN brutto wykonuje firma Inżynieria Rzeszów S.A lider konsorcjum Inżynieria Rzeszów- EKO Wodrol Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska z Koszalina.

Planowo inwestycja ma zakończyć się jesienią 2018 roku, jak informuje nas kierownik budowy pan Maciej Stelmach, wszystko idzie zgodnie z założeniami, a firma nie przewiduje żadnych opóźnień.

Postęp rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Inwestycja podzielona będzie na etapy, które obejmą następujące części:

  • Modernizację i przebudowę  istniejących obiektów
  • Budowę nowych obiektów oraz modernizację i rozbudowę systemu AKPiA
  • Dostosowanie infrastruktury podziemnej
  • Przeprowadzenie modernizacji i przebudowy istniejącej stacji trafo z wykonaniem nowego rezerwowego źródła zasilania
  • Nowe ogrodzenie, przebudowa istniejącego wjazdu i wybudowanie nowej drogi dojazdowej
  • Dostosowanie istniejącego oświetlenia i układu komunikacyjnego wewnątrz terenu oczyszczalni do nowego zagospodarowania terenu
  • Wykonanie systemu monitoringu technologicznego  opartego na kamerach przemysłowych.

Postęp rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Postęp rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie